Accesul la bibliotecă (categorii utilizatori, obținere permis)

Anunţ important:

Pentru accesul în incinta Bibliotecii vă rugăm să respectați Planul de măsuri pentru organizarea activității în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 ANUL UNIVERSITAR 2021-2022, revizuit la 11.01.2022 și la intrarea în bibliotecă să prezentați certificatul verde (vaccinat, trecut prin boală sau testat - RT- PCR nu mai vechi de 72 h/teste rapide nu mai vechi de 48 h).

http://www.medicina.umfcluj.ro/images/fisiere/covid/Plan_masuri_UMFIH-_an_univ_2021-2022_revizuit_11.01.2022.pdf

 

Programările de loc sunt valabile pentru maxim 7 zile (exemplu: de luni până duminică, marţi până luni etc.). Chiar dacă programul permite pe o perioadă mai îndelungată acestea vor fi anulate ulterior.

 


Accesul la biblioteca este permis doar cu rezervare prealabilă. În acest sens vă rugăm să consultatii catalogul bibliotecii (CONECTARE, REZERVARE CĂRŢI, PROGRAMARE LOC), la adresa: http://www.liberty.umfcluj.ro

În cazul în care rezervarea nu este validată, prin prezenţa fizică la bibliotecă, aceasta se anulează (după o jumătate de oră - în timpul sesiunii şi după o oră - în afara acesteia).


Categoriile de utilizatori ai bibliotecii sunt:

 • studenți ai Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj Napoca
 • cadre didactice ale Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj Napoca și doctoranzi, rezidenţi
 • utilizatori externi (medic din rețeaua sanitară, cadru didactic de la alte instituții de învățământ, asistent medical, student - în domeniul ştiinţelor vieţii, elev - în ultimul an de liceu, etc.)
 • Utilizarea bibliotecii se face pe baza unei legitimații eliberate de bibliotecă. Legitimaţia se eliberează pe loc, cu excepţia utilizatorilor externi, pe baza cererii aprobate de către conducere. Legitimația este netransmisibilă. Prezentarea legitimației la fiecare utilizare a unui serviciu din bibliotecă este obligatorie.
  Legitimația de bibliotecă se eliberează gratuit sau contra cost, pe baza urmatoarelor acte:

Pentru studenți

 • legitimația sau carnetul de student
 • act de identitate

Legitimația este valabilă pe toată perioada anilor de studiu

 Pentru cadrele didactice

 • legitimația de serviciu
 • act de identitate

Legitimația este permanentă și rămâne valabilă și după pensionare

Pentru doctoranzi  

 • act din care să reiasă calitatea de doctorand
 • act de identitate

Legitimația se eliberează pentru un an universitar, cu posibilitate de reînnoire.

In cazul pierderii sau deteriorarii legitimatiei emise gratuit, se elibereaza o noua legitimatie prin achitarea unei taxe de 25 lei.

Pentru medici rezidenți

 • act din care să reiasă calitatea de medic rezident
 • act de identitate
 • chitanța care atestă achitarea taxei aferente, în valoare de 50 lei

Legitimația se eliberează pentru un an calendaristic, cu posibilitate de reînnoire.

Pentru utilizatorii externi – este necesară completarea formularului ataşat. Solicitarea se poate trimite şi online, la adresa:

 • carnet de student, legitimație de serviciu, carnet de elev etc.
 • act de identitate
 • chitanța care atestă achitarea taxei aferente, în valoare de 50 lei / 10 lei

Legitimatia se eliberează pentru un an calendaristic și permite utilizarea tuturor serviciilor bibliotecii timp de un an de la eliberare. În cazul în care apelul la biblioteca se face sporadic, o singură dată și nu se dorește un abonament anual, se poate achita o taxa lunară in valoare de 10 lei, dar fără posibilitate de împrumut la domiciliu.

Înainte cu o lună de începerea sesiunii şi pe durata sesiunii de examinare a UMF Cluj-Napoca, nu se eliberează sau prelungesc permisele de bibliotecă, pentru categoria de utilizatori externi.

Pentru a evita timpii suplimentari de aşteptare la eliberarea cardului, la începutul anului universitar vă rugăm să vă pre-înregistraţi mai jos:

http://www.liberty.umfcluj.ro/liberty/libraryHome.do

Ulterior, cardul va fi emis de personalul bibliotecii, pe baza datelor introduse la pre-înregistrare.

Eliberare permise de bibliotecă - ONLINE

 

Accesat de 32329 de ori