Regimul de împrumut

 

 


Orice beneficiar intern sau extern înscris la Bibliotecă poate împrumuta la domiciliu documente de bibliotecă existente în sălile de împrumut, respectând statutul publicațiilor, în următoarele condiții:
• are permisul valabil
• nu are nici o carte cu termenul de restituire depășit
• nu are tarife de întârziere neachitate

În funcţie de regimul de împrumut, documentele bibliotecii se împart în următoarele categorii:

1) Împrumut pe termen lung (modul sau an universitar): manuale, cursuri și lucrări practice pentru uzul studenţilor, fiecare student putând să împrumute între 5-20 titluri. Aceste publicaţii trebuie restituite integral la sfârşitul modulului sau anului universitar, data limită neputând depăşi o săptămână de la data oficială a încheierii sesiunii de examene din vară.

2) Împrumut pe termen scurt: cărţi româneşti şi cărţi străine din fondul de consultare la sală. În funcţie de categoria de utilizatori, regimul de împrumut al acestora va fi următorul: 14 zile pentru catedre şi discipline, 14 zile pentru cadre didactice,  7 zile pentru studenţi şi utilizatori externi.

Nu se împrumută mai mult de 3 publicaţii în acelaşi timp, iar prelungirea termenului de împrumut se poate face o singură dată.

Studenții pot împrumuta la domiciliu:
• până la 20 manuale pe termen de un semestru, sau strict pe durata modului aferent specialității studiate.
• maximum 3 carți de la raftul liber în același timp, pe o perioadă de maximum 7 zile.

Celelalte categorii de utilizatori pot împrumuta la domiciliu maximum 3 cărți de la raftul liber, pe o perioadă de maximum 7 zile
Excepție fac disciplinele, care pot împrumuta maximum 3 cărți de la raftul liber, pe o perioadă de maximum 14 de zile.

Nu se împrumută la domiciliu:
• reviste
• materiale de referință: dicționare, enciclopedii, indexe și baze de date bibliografice
• cărți străine și românești cu regim de consultare exclusiv la sală
• documente pe suporturi format electronic (CD-uri, DVD-uri)
• teze de doctorat

Nerespectarea termenilor de împrumut la domiciliu se penalizează astfel:
• Nereturnarea cărților de la raftul liber: 5 lei / zi / carte
• Nereturnarea manualelor: 0,5 lei / zi / manual

Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat.

Accesat de 13485 de ori