Rezidențiat 2022

Rezidențiat 2022

 Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data 20 noiembrie 2022. Concursul se desfășoară în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Repartiția candidaților

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în zilele de 27, 28 și 29 noiembrie 2022 prin teleconferinţă, începând cu ora 8:30. Candidaţii se vor putea prezenta în oricare dintre centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara. La repartiție se pot prezenta numai candidații care au obținut un punctaj de minim 60% din punctajul maxim realizat pentru fiecare domeniu de concurs.

Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a locurilor și posturilor scoase la concurs:

Candidații sau împuterniciții acestora sunt rugați să aibă asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate; împuterniciții vor avea asupra lor și procura notarială.

Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe TOATE regulile și circuitele create de organizatori pentru accesul în sala în care se organizează repartiția - NU poate fi depășită capacitatea sălii și va fi respectată distanțarea impusă de organizatori !

Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații au ales, părăsesc sala pe traseul indicat de organizatori pentru a permite accesul următorilor candidați.
Însoțitorii candidaților NU au voie să intre în sala de repartiție.

Însoțitorii sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori / personalul de supraveghere.

Pentru evitarea aglomerației în zona locației de repartiție, candidații sunt rugați să se prezinte la locație cu aproximativ 1 oră înainte de ora estimată pentru a alege loc/post.

Pentru informarea candidaților Ministerul Sănătății va pune la dispoziția acestora în zilele repartiției un site web public pe care pot urmări evoluția repartiției, cu actualizare în fiecare minut.

Potrivit metodologiei de concurs "Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs."

IMPORTANT: Candidaţii de la Domeniul MEDICINĂ care doresc să aleagă loc în specialitatea CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ
În conformitate cu prevederile Ordinului 1509/2008 cu modificările și completările ulterioare, acești candidați trebuie să dețină licență în medicină și licență în medicină dentară/stomatologică. La momentul alegerii vor prezenta OBLIGATORIU comisiei de alegere cele 2 licențe în original și copie SAU copii legalizate ale celor două licențe. Copiile / copiile legalizate vor rămâne la comisie.

Programul de desfășurare a repartiției va fi:

 • duminică, 27 noiembrie 2022 - în intervalul 8:30 - 12:00 – domeniul medicină dentară
 • duminică, 27 noiembrie 2022 - în intervalul 12:30 - 15:30 – domeniul farmacie
 • duminică, 27 noiembrie 2022 - în intervalul 16:00 - 20:30 – domeniul medicină
 • luni, 28 noiembrie 2022 – în intervalul orar 8:30 - 20:30 – continuare domeniul medicină
 • marți, 29 noiembrie 2022 – începând cu ora 8:30 – continuare domeniul medicină

Lista locațiilor în care se organizează repartiția

 

Clasificarea finală a candidaților

 

Grile corecte definitive

Domeniul Medicină

Domeniul Medicină Dentară

Domeniul Farmacie

 

 

 

Repartizarea candidaților

În atenția candidaților la concursul național de rezidențiat sesiunea 20 noiembrie 2022

 • Introducerea candidaților în săli va începe la ora 8:30
 • Candidații care nu sunt prezenți în sală la ora 10.00, nu mai au acces în sala de concurs.
 • Candidaților le este permisă păstrarea pe perioada celor 4 ore de concurs o sticluță cu cafea/apă/răcoritoare și ciocolată/sandwich-uri/biscuiți numai cu ambalaj transparent.
 • Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidaților, cu excepția celor care părăsesc sala în primele 3 ore de concurs.
 • Corectura grilelor se face în mod electronic, prin scanare, în sala de concurs. Punctajul obținut se anunță tuturor candidaților din sală.
 • Grila corectă va fi postată pe site–ul universității, în ziua concursului, începând cu ora 16,00.

Instrucțiuni pentru candidați

 

Eventuale contestații

 • Eventualele contestații privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidați până la data de 21 noiembrie 2022, ora 16,00, prin poștă electronică la adresa   sau fax 0264 597257
 • În 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, se vor analiza contestațiile depuse și se vor afișa răspunsurile corecte rămase definitive.

 

Schițele privind accesul în sălile de concurs

 

 

 

 

 

Pentru mai multe informaţii privind locurile, posturile, metodologia de concurs, tematica şi bibliografia, vă rugăm accesaţi linkul următor: https://rezidentiat.ms.ro/ .