Rezidențiat 2017

Rezidențiat 2017

Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 19 noiembrie 2017. Concursul se desfăşoară în centrele universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Întrebările sunt diferite, în funcţie de domeniu de concurs.Pe baza punctajelor obținute la concurs se alcătuiește o clasificare unică naţională pentru fiecare domeniu.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea clasificării, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, indiferent de centrul universitar de concurs.
Pentru mai multe informaţii privind locurile, posturile, metodologia de concurs şi tematica şi bibliografia, vă rugăm accesaţi linkul următor: https://rezidentiat.ms.ro/

 

Repartizarea candidaților pe săli - 19 Noiembrie 2017

Medicină

Medicină Dentară

Farmacie

Candidații sunt rugați să se prezinte la săli duminică, 19 noiembrie 2017, la ora 8:30.

 

Grilele corecte pot fi consultate accesând acest link

Contestaţiile la grilă se depun la sediul Comisiei Locale de Rezidenţiat, str. Victor Babeş nr. 8 - parter, dupa următorul program:

  • Duminică - până la ora 19:00
  • Luni - între orele 8:00-16:00

 

 Clasificarea finală a candidaților care au susținut Concursul de Rezidențiat - sesiunea 19 noiembrie 2017

Repartiția candidaților

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în zilele de 26 și 27 noiembrie 2017 prin teleconferinţă, în intervalul orar 9:00 - 21:00. Candidaţii se vor putea prezenta în unul din centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara. La repartiție se pot prezenta candidații care au obținut un punctaj de minim 60% din punctajul maxim obținut pentru fiecare domeniu de concurs.

Dacă repartiţia nu se finalizează în prima zi, va continua în ziua următoare, în acelaşi interval orar sau, după caz, până la epuizarea locurilor/posturilor publicate la concurs sau a candidaţilor care au drept de a alege loc/post. Locurile şi posturile rămase disponibile la sfârşitul primei zile de repartiţie se vor afişa pe pagina de internet http://rezidentiat.ms.ro.

Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a locurilor și posturilor scoase la concurs:

  • Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe regulile de acces în sala în care se organizează repartiția - NU poate fi depășită capacitatea sălii!
  • Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații care au ales părăsesc sala, se va permite accesul următorilor candidați.
  • Însoțitorii candidaților sunt rugați să respecte ceilalți candidați și să NU intre în sala de repartiție. Repartiția este a candidaților nu a însoțitorilor.
  • Candidații și însoțitorii acestora sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori.

Programul de desfășurare va fi:

  • duminică, 26 noiembrie 2017 - ora 9:00 – domeniul farmacie
  • duminică, 26 noiembrie 2017 - ora 10:15 – domeniul medicină dentară
  • duminică, 26 noiembrie 2017 - intervalul 12:00 – 21:00 – domeniul medicină
  • luni, 27 noiembrie 2017 - începând cu ora 9:00 – domeniul medicină

Repartiția va avea loc în Aula Iuliu Hațieganu, str. Gh Marinescu nr. 23, Cluj-Napoca 

Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.