Masterat - Cosmetologie

Masterat - Cosmetologie

MASTERAT DE COSMETOLOGIE

DIRECTOR DE PROGRAM: conf.dr. Mirela Moldovan

DURATA: 1 an, 60 credite ECTS

FORMA DE ORGANIZARE: cu frecvenţă

Dezvoltarea continuă a produselor cosmetice, atât sub aspectul compoziției și al formelor lor de prezentare, cât și sub aspectul nivelului lor de acțiune, justifică organizarea unui program de specializare postuniversitară, în domeniul formulării, preparării, analizării, testării produselor cosmetice noi.

OBIECTIVE:

Obiective generale:

 • Pregătirea studenților în vederea dobândirii de cunoștințe teoretice și practice indispensabile exercitării activității în domeniul cosmetic; formulare de produse cosmetice și eliberare de produse cosmetice
 • Formarea de specialiști capabili să gestioneze activitățile de la toate nivelele de dezvoltare a unui produs cosmetic, de la concepție până la comercializare (cercetare-dezvoltare, formulare, control, producție, legislație, marketing)

Obiective specifice

 • Aprofundarea noțiunilor de biologie și fiziologie cutanată aplicată în domeniul cosmetic;
 • Aprofundarea cadrului legal actual referitor la produsele cosmetice și la utilizarea în siguranță a acestora;
 • Aprofundarea modului de dezvoltare a unui produs cosmetic (materii prime utilizate, principii de formulare , analiza și controlul calității produselor cosmetice);
 • Aprofundarea modului concret de aplicare a cunoștințelor în cadrul luării deciziilor în scop comercial;
 • Aprofundarea modului de formulare a recomandărilor în vederea rezolvării unor probleme concrete din domeniul cosmetic sau pentru ameliorarea unei afecțiuni dermatologice.


ADRESABILITATE

 • Absolvenți și profesioniști din domeniul farmaceutic și medical
 • Absolvenți ai studiilor cu profil de chimie, biologie.
 • Profesioniști din  companii care dezvoltă și comercializează produse cosmetice.
 • Profesioniști care lucrează în laboratoarele de cercetare și dezvoltare, în producție și în laboratoarele de control ale industriei cosmetice sau în laboratoarele de dezvoltare ale producătorilor de materii prime pentru produse cosmetice.

OPORTUNITĂȚI
Absolvenții acestui program de Master pot activa în unul din domeniile următoare:

 • Industria cosmetică (Cercetare-dezvoltare , Formulare, Producție, Control, Marketing)
 • Industria farmaceutică (dezvoltare de preparate dermatologice)
 • Industria chimică – fabricare de materii prime pentru cosmetologie
 • Laboratoare de testare a eficacității produselor cosmetice
 • Promovarea produselor cosmetice (dermatocosmetice)
 • Organisme de reglementare (pentru domeniul cosmetic)

COMPETENȚE

 • Analizarea și aprecierea calității materiilor prime și a ingredientelor produselor dermatocosmetice; explicarea rolului lor în formulare.  
 • Identificarea tipurilor de piele, afecțiunilor asociate, explicarea rolului ingredientelor produselor cosmetice asupra pielii.
 • Propunerea unui program de îngrijire adaptat necesității pielii. Informarea, eliberarea, fidelizarea clientelei prin adaptarea la profilul interlocutorilor. Utilizarea și modul de acțiune a produselor.
 • Favorizarea utilizării corecte a produselor cosmetice.
 • Formularea recomandărilor și elaborarea unui protocol de îngrijire în funcție de caracteristicile produsului, de tipul de piele și de solicitarea clientului.

TEMATICA

Semestrul 1

 • Analiza produselor cosmetice
 • Bazele fiziologice şi biochimice ale pielii
 • Dezvoltarea produselor cosmetice
 • Fitocosmetologie
 • Reglementări în cosmetologie. Cosmetovigilența

Semestrul 2

 • Etică și integritate academică
 • Evaluarea toxicologică a produselor cosmetice
 • Marketingul în cosmetologie
 • Nutriția pentru o piele sănătoasă
 • Recomandarea produselor cosmetice
 • Stagiu practic de specialitate

METODOLOGIA DE ADMITERE

 

ÎNSCRIERE an universitar 2019-2020

PERIOADA    23 – 27 septembrie 2019

LOC: DECANATUL FACULTĂȚII DE FARMACIE, Str. Louis Pasteur nr.4a, et. 2, Cluj-Napoca, Tel. +40 374 834 130; +40 374 834 429

 

NUMĂR DE LOCURI DISPONIBILE: 15

 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

 • Fișa de înscriere, însoțită de chitanța de achitare a taxei de înscriere (300 lei se achită la casieria universităț
 • Diploma de studii superioare în original (sau act echivalent)
 • Foaia matricolă în original (sau act echivalent)
 • Certificatul de naștere în copie legalizată
 • Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul)
 • Declarație că nu a mai urmat studii universitare de master în regim subvenționat de la bugetul de stat
 • Curriculum vitae
 • Adeverință de la medicul de familie, din care să rezulte că nu suferă de afecțiuni incompatibile cu calitatea de student
 • 4 fotografii ¾ cm
 • Dosar plic

 

PROCEDURA DE ADMITERE

Examenul de admitere la Masteratul de Cosmetologie cuprinde o probă scrisă şi un interviu. Proba scrisă constă într-un test de tip grilă cu întrebări din tematica anunţată. Interviul cu comisia de admitere se desfășoară imediat după proba scrisă. Nota minimă pentru admiterea la acest program de masterat este 6,00.

Admiterea se face în limita locurilor aprobate, în ordinea descrescătoare a notei obţinute.

Calcului notei finale :

- 10% media de absolvire a programului de licenţă
- 20% nota obţinută la interviu
- 70% nota obţinută la examenul scris

Se recomandă candidaților să aibă un nivel bun de cunoaștere a limbii franceze și engleze. Includerea în dosarul de înscriere a unui Atestat de cunoaștere a limbii franceze reprezintă un avantaj.

 

TEMATICA DE ADMITERE

1. Pielea şi anexele sale: anatomie, fiziologie.
2. Tipuri de ten.
3. Materii prime utilizate pentru prepararea produselor cosmetice.

4. Forme galenice utilizate în cosmetologie.

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU ADMITERE

Martini M.C. Introduction à la dermopharmacie et à la cosmétologie. Ed. Tec&Doc-Lavoisier, Paris, 2006

 

EXAMENUL DE ADMITERE AN UNIVERSITAR 2019 - 2020

Data: 27 septembrie 2019, ora 12.

Loc:   Disciplina Dermatofarmacie și Cosmetologie, str. I. Creangă nr. 12, parter.