Tehnici şi Metode de Reabilitare a Pacienţilor cu Boli Reumatologice

 

Masteratul ’’Tehnici şi Metode de Reabilitare a Pacienţilor cu Boli Reumatologice’’ este organizat de disciplina Reabilitare Medicală a Facultăţii de Medicină şi îşi propune să reia pregătirea în reabilitarea bolilor reumatologice prin studii masterale iniţiată în anul 2008 şi să aducă elemente de noutate ţinând cont de preocupările actuale din domeniul reabilitării şi din activitatea de cercetare din cadrul disciplinei organizatoare.


Masteratul ’’Tehnici şi Metode de Reabilitare a Pacienţilor cu Boli Reumatologice’’ este un program de profesionalizare şi cercetare ştiinţifică care se bazează pe cunoştinţele dobândite prin studiile de licenţă de către absolvenţii Facultăţilor de Medicină, specializarea Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare Medicală, Kinetoterapie sau Educaţie Fizică şi Sport, privind aplicarea agenţilor fizici şi a metodelor de kinetoterapie în practica de reabilitare medicală.


Programul de masterat propus are menirea de a oferi cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru realizarea unor programe de reabilitare adecvate fiecărui tip de patologie reumatologică şi adaptate pentru fiecare nivel de deficit funcţional.

Masteranzii formaţi prin acest program vor primi o pregătire aprofundată în domeniul tehnicilor şi metodelor de fiziokinetoterapie aplicabile în bolile reumatologice  care să le permită o activitate curativă optimă, dar şi activităţi de cercetare în  reabilitarea reumatologică.

Programul de masterat propus va oferi absolvenţilor competenţe de evaluare pentru stabilirea diagnosticului funcţional şi a gradului de dizabilitate pentru persoanele cu boli reumatologice degenerative şi inflamatorii, competenţe de elaborare şi executare a programelor de recuperare în bolile reumatologice, de cuantificare a rezultatelor tratamentului recuperator, cercetare în domeniul reabilitării reumatologice şi îndeplinire a unor activităţi didactice de predare în acest domeniu.

Masteranzii vor urma programe de formare specifică și programe de formare interdisciplinară, beneficiind de instruire practică (> 60%, seminarii interactive, stagii practice şi lucrări practice în laboratoare), precum și de instruire teoretică (cursuri, prelegeri).  Ei vor efectua proiecte de cercetare individual şi în echipă, beneficiind de îndrumarea cadrelor didactice.

Principalele domenii abordate (în orinea desfăşurării programului):

 • Bilanţ şi evaluare în bolile reumatologice
 • Tehnici fundamentale în kinetologie
 • Factori fizici naturali şi artificiali în recuperarea afecţiunilor reumatologice
 • Metodologia cercetării ştiinţifice medicale
 • Masajul medical clasic în bolile reumatologice
 • Kinetoterapia în afecţiunile aparatului locomotor
 • Recuperarea în afecţiuni reumatismale degenerative şi tulburări de statică vertebrală
 • Recuperarea în reumatismul abarticular
 • Psihopedagogie medicală
 • Recuperarea în afecţiuni reumatismale inflamatorii şi metabolice
 • Ortezarea şi terapia ocupaţională în  afecţiunile reumatismale

Loc de desfăşurare a activităţilor: U.M.F. „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Discipline implicate: Reabilitare Medicală, Informatică Medicală şi Biostatistică,  Psihologie Medicală

Durata studiilor: 4 semestre, 120 ECTS, acreditat ARACIS.

Forma de şcolarizare: zi, cu frecvenţă.

Pentru mai multe informaţii contactaţi directorul programului de masterat:
Sef lucr dr . Rodica Ungur, telefon: 0264207021 int. 250 sau membrii Disciplinei de Reabilitare Medicală, telefon: 0264207021 int. 161, 183 sau 180, e-mail:

Metodologia de desfăşurare a examenului de admitere, tematica și bibliografia la acest masterat pentru anul universitar 2022-2023 este disponibilă accesând această legătură

 

 accesând această legătură

MED