Studenți

 Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților noștri prin serviciul de web al facultății. Le puteți accesa folosind legăturile de mai jos:

 

Procedura pentru desfășurarea activităților didactice onlinepentru ciclul de licență și pentru programele de masterla Universitatea de Medicină și Farmacie

 

 

Dragi colegi studenți,

Vă informăm că cererile pentru obținerea adeverinței de student, a situației școlare sau motivarea absențelor se pot transmite electronic la decanat, accesând următorul link

Taxele pentru documentele solicitate online (duplicat situatie scolara, adeverinta pentru ambasada SUA etc), se vor achita obligatoriu in lei la casieria universitatii sau prin transfer bancar. Documentul care atesta efectuarea platii (ordin de plata sau chitanta) se va incarca in platforma la sectiunea DOCUMENTE SUPPORT PENTRU CERERE.

Informatiile pentru efectuarea viramentului sunt :

Beneficiar/Beneficiary/ Bénéficier:
UNIVERSITATEA DE MEDICINÃ ŞI FARMACIE „IULIU-HAŢIEGANU”
Cont IBAN/ IBAN Account/ Numéro de compte bancaire: RO10BTRL01301202964565XX;
Codul SWIFT/SWIFT CODE/SWIFT: BTRLRO22
Numele Bancii/ NAME OF THE BANK/ Nom de la banque : BANCA TRANSILVANIA
Adresa bancii/ ADDRESS OF THE BANK/ L’adresse de banque: Str. Eroilor Nr. 36, Cod 400129, Cluj-Napoca, Romania
Reprezentand/ REPRESENTING/Représentant: ex. Taxa duplicat situatie scolara/Fee for issuing duplicate academic record/Les frais pour la délivrance situation scolaire en double

 

 

Tutoriat

Burse

Practica de vară

Licență

Caiet de abilități practice

Taxe școlare și informații utile

Centrul de consiliere psihologică

Organizatii studentești

Cercuri știintifice

Ghidul bobocului

Formulare tipizate

Modalități plată taxe

Codul de Conduită Studențească  
MED