UMF
Admitere 2016

Admitere 2016

Anunţ important!
Actele necesare pentru înscrierea candidaților la concursul de admitere sunt cele din Ghidul admiterii conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în ciclul de licenţă în Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca.
Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca nu este interconectată cu Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).
Datele din acest sistem nu înlocuiesc diploma de bacalaureat sau adeverința eliberată de liceu.

 

Repartiția candidaților pe săli poate fi consultată accesând această legătură

Stimaţi candidaţi,

Vă rugăm să verificaţi exactitatea datelor înscrise şi să aduceţi imediat la cunoştinţa comisiei de admitere eventualele neconcordanţe faţă de datele precizate în formularul de înscriere sau faţă de actele depuse la dosar. Puteţi face acest lucru printr-un e-mail trimis la adresa .
Candidaţii trebuie să fie prezenţi în sălile de concurs la ora 8.30. Proba de concurs va începe la ora 10.00 şi va dura două ore.

Pentru o bună desfășurare a concursului de admitere din data de 25 iulie 2016 vă rugăm să țineți cont de următoarele reguli:

1. Candidaților li se permite accesul în sălile de concurs având asupra lor următoarele:

- legitimaţia de concurs
- carte de identitate sau paşaport
- pix negru sau albastru închis pentru completarea datelor personale pe grilele de concurs și pentru ciorne
- opțional: apă, suc, ciocolată
2. Pentru marcarea răspunsurilor corecte veți primi din partea universității cariocă neagră.
3. Candidații care susțin proba de concurs din Chimie vor primi din partea universității calculatoare.
4. Se interzice folosirea de către candidaţi a minicalculatoarelor personale, riglelor sau altor mijloace de calcul;
5. În mod explicit, se va cere candidaţilor să depună la comisie telefoanele mobile, închise; acestea se vor recupera de către candidaţi numai după predarea grilei;
6. Se vor depune la comisie toate aparatele electronice aflate asupra candidaţilor (agende electronice, minicalculatoare, PDA etc), cu excepţia ceasurilor de mână şi a protezelor electronice medicale care au fost semnalate la înscrierea la examen (unde este cazul).
7. Se atrage atenţia asupra faptului că un candidat surprins cu aparate electronice asupra sa – indiferent de natura acestora – va fi eliminat din concurs, indiferent dacă a folosit sau nu aparatul în cauză;

 

Situația înscrierilor la data de 22.07.2016 poate fi consultată accesând această legătură

 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” va organiza concurs de admitere la studii universitare de licență, pentru anul universitar 2016-2017, la următoarele programe de studiu:

  • Facultatea de Medicină: medicină, asistență medicală generală, balneofiziokinetoterapie și recuperare, radiologie-imagistică
  • Facultatea de Medicină Dentară: medicină dentară, tehnică dentară
  • Facultatea de Farmacie: farmacie, nutriție și dietetică

Calendarul examenului de admitere la studii de licență, sesiunea iulie 2016:
- perioada de înscriere la examen: 18 -22 iulie 2016
- susținerea examenului de admitere: 25 iulie 2016
- taxa de înscriere la examenul de admitere: 300 de lei
- taxa de înmatriculare în anul I de studiu: 50 de lei 

Candidații pot opta pentru cazare pe perioada admiterii, atunci când se prezintă la înscriere. Cazarea se va face în căminele IX și X din complexul Hașdeu. Tariful este de 25 lei de persoană/zi.

Pentru orice nelămuriri privind examenul de admitere, vă rugăm să ne contactati pe e-mail la următoarea adresă:

Accesați această legătură pentru a vizualiza Ghidul admiterii 2016

Accesați această legătură pentru a vizualiza repartizarea locurilor la concursul de admitere pentru anul universitar 2016-2017

Accesați această legătură pentru a vizualiza taxele de școlarizare aplicabile studenților înmatriculați în anul universitar 2016-2017

 

Alte informatii:

Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în ciclul de licenţă în Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca

Înmatricularea și înscrierea olimpicilor

 Tematica și bibliografia pentru admitere la specialitățile oferite de Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj Napoca

 Culegeri de teste în vederea pregătirii pentru examenul de admitere

 

Duminică, 17 Iulie 2016 15:41

Situație înscrieri