UMF
Admitere 2016

Admitere 2016

Pentru a vizualiza informațiile curente referitoare la examenul de admitere - 25 iulie 2016, vă rugam să accesați pagina:

http://admitere.umfcluj.ro/

 

Rezultatul contestațiilor referitoare la nota obținută la examenul de admitere - 25 iulie 2016 poate fi vizualizat accesând această legătură

Rezultatele examenului de admitere, sesiunea iulie 2016, pot fi vizualizate accesand aceasta legatura

Stimaţi candidaţi,

Contestațiile privind rezultatele probei scrise se înregistrează și se depun în atenția Comisiei de admitere, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor (începând cu ora și data afișării acestora: 26.07.2016, 00:20)

Confirmarea calităţii de student
Candidaţii admiși au obligaţia de a se înscrie în anul I de studii în perioada 26 iulie - 9 august 2016 (Atenţie: în ultima zi lucrătoare din lună casieria este închisă). Taxa de înmatriculare este de 50 LEI.

Pentru Facultatea de Medicină (programele de studiu: medicină, asistenţă medicală generală, radiologie şi imagistică, balneofiziokinetoterapie şi recuperare) confirmările se fac, în perioada 26 – 27 iulie, în Aula universităţii str. Louis Pasteur nr. 6 (parter), între orele 08:00-16:00, iar în perioada 28 iulie – 9 august, la decanatul facultăţii, str. Louis Pasteur, nr. 4, între orele 08:00-16:00.

Pentru Facultatea de Medicină Dentară (programele de studiu: medicină dentară, tehnică dentară) şi Facultatea de Farmacie (programele de studiu: farmacie, nutriţie şi dietetică) confirmările se fac, în perioada 26 iulie – 9 august, la decanatele facultăţilor, str. Louis Pasteur, nr. 4, între orele 08:00-16:00.

Actele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere, pe baza cărţii de identitate, sau împuterniciților acestora, pe bază de procură notarială legalizată, în perioada 26 - 29 iulie 2016, între orele 08:00-16:00, de la Biroul de înscrieri (str. Ghe. Marinescu nr. 23, et.I). După această dată, diplomele se pot retrage de la Arhivă - str. Louis Pasteur, nr. 4, cam. 9 (demisol), de luni până vineri, între orele 8-16.

Pentru orice nelămuriri privind examenul de admitere, vă rugăm să ne contactati pe e-mail la următoarea adresă:

Accesați această legătură pentru a vizualiza Ghidul admiterii 2016

Accesați această legătură pentru a vizualiza repartizarea locurilor la concursul de admitere pentru anul universitar 2016-2017

Accesați această legătură pentru a vizualiza taxele de școlarizare aplicabile studenților înmatriculați în anul universitar 2016-2017

 

Alte informatii:

Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în ciclul de licenţă în Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca

Înmatricularea și înscrierea olimpicilor

 Tematica și bibliografia pentru admitere la specialitățile oferite de Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj Napoca

 Culegeri de teste în vederea pregătirii pentru examenul de admitere