UMF
Admitere 2018

Admitere 2018

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca organizează examen de admitere pentru ciclul licenţă miercuri, 25 iulie 2018.


Înscrieri

Înscrierile vor avea loc în perioada 16 – 20 iulie 2018, în Aula Iuliu Haţieganu, strada Marinescu, nr. 23, în intervalul orar 08 – 16.

Actele necesare pentru alcătuirea dosarului de admitere şi alte informații privind înscrierea se găsesc în Ghidul Admiterii - Iulie 2018

 

Repartizarea locurilor la concursul de admitere pentru anul universitar 2018 – 2019

Locurile pentru candidaţii din mediul rural finanţate de la bugetul de stat sunt dedicate absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi de la licee situate în mediul rural. Lista liceelor din mediul rural poate fi accesată la adresa web: https://www.edu.ro/studii-licenta

 

Facultatea

Programul de studii universitare de licență

BUGET TAXĂ

Locuri pentru candidați

români

Locuri pentru candidați

Rromi

Locuri pentru candidați

din mediul rural

 
Medicină Medicină 300 0 6 60
Asistență Medicală Generală 45 1 4 54
Radiologie și Imagistică 18 0 1 31
Balneofiziokinetoterapie și Recuperare 45 1 1 39
Medicină
Dentară
Medicină Dentară 79 0 0 19
Tehnică Dentară 27 1 3 19
Farmacie Farmacie 93 1 3 68
Nutriție și Dietetică 19 1 1 28

 

  • Instrucțiunile pentru candidați se pot descărca accesând acest link.

 

  • Tematica și Bibliografia pentru examenul de Admitere 2018 pot fi consultate accesând acest link.

 

Desfășurarea concursului de admitere

Pentru o bună desfășurare a concursului de admitere din data de 25 iulie 2018 vă rugăm să țineți cont de următoarele reguli:

1. Candidaților li se permite accesul în sălile de concurs având asupra lor următoarele:
                                  - carte de identitate sau pașaport
                                  - pix negru sau albastru închis pentru completarea datelor personale pe grilele de concurs și pentru ciorne
                                  - opțional: apă, suc, ciocolată
2. Pentru marcarea răspunsurilor corecte veți primi din partea universității cariocă neagră.
3. Candidații care susțin proba de concurs din Chimie vor primi din partea universității calculatoare.
4. Se interzice folosirea de către candidaţi a minicalculatoarelor personale, riglelor sau altor mijloace de calcul;
5. În mod explicit, se va cere candidaţilor să depună la comisie telefoanele mobile, închise; acestea se vor recupera de către candidaţi numai după predarea grilei;
6. Se vor depune la comisie toate aparatele electronice aflate asupra candidaţilor (agende electronice, minicalculatoare, PDA etc), cu excepţia ceasurilor de mână şi a protezelor electronice medicale care au fost semnalate la înscrierea la examen (conform adeverinţei medicale unde este cazul).
7. Se atrage atenţia asupra faptului că un candidat surprins cu aparate electronice asupra sa – indiferent de natura acestora – va fi eliminat din concurs, indiferent dacă a folosit sau nu aparatul în cauză;