UMF
Admitere 2017

Admitere 2017

Examenul de Admitere 2017

Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca organizează concursul de Admitere 2017 pentru anul universitar 2017-2018

Perioadele de înscriere a candidaţilor la concursul de admitere pentru toate programele de studii sunt următoarele:
- prima sesiune: 17 – 21 iulie 2017
- a doua sesiune: septembrie 2017 (se organizează doar dacă, după prima sesiune, rămân locuri neocupate, data exactă va fi anunțată ulterior pe pagina de internet a universității)

Desfăşurarea concursului de admitere, pentru toate programele de studii:
- prima sesiune de examen - 26 iulie 2017
- a doua sesiune de examen - septembrie 2017 (se organizează numai dacă, după prima sesiune, rămân locuri neocupate, data exactă va fi anunţată ulterior pe pagina de internet a universităţii)

Înscrierea candidaţilor va fi asigurată de către un birou special creat în acest scop, care va funcţiona în perioadele menţionate mai sus, între orele 8.00 și 16.00.
· Înscrierile pentru concursul de admitere din 26 iulie 2017 şi vizita medicală obligatorie se vor efectua în clădirea de pe strada Marinescu nr. 23, etajul I
· Înscrierile pentru concursul de admitere organizat în septembrie 2017 se vor efectua în clădirea de pe strada Marinescu nr. 23, etajul I

Universitatea oferă cazare candidaților și însoțitorilor acestora, în căminele UMF, contra cost, pe durata admiterii. Opțiunea de cazare se va înregistra odată cu înscrierea la concursul de admitere.

Concursul de admitere din 26 iulie 2017 constă în probă unică, scrisă, în limba română.

Informații utile: