UMF
Admitere 2017

Admitere 2017

Examenul de Admitere 2017

Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca organizează concursul de Admitere 2017 pentru anul universitar 2017-2018

Situația înscrierilor

Specializări reglementate sectorial :                
                   
17.07.2017 18.07.2017 19.07.2017 20.07.2017 21.07.2017 Total
Total Total Total
Medicină 311 209 520 215  735 104
839
28
867
Medicină Dentară 63 52  115 60
175
38
213
13
226
Farmacie 58 53 111
23 134
12
146
4 150
Asistență Medicală Generală 69 57  126 45 171
26
197
11
208
                   
                   
Specializări reglementate general:                  
                   
17.07.2017 18.07.2017 19.07.2017 20.07.2017 21.07.2017 Total
Total Total Total
BalneoFizioKinetoTerapie 57 47 104 33 137
20
157
 5 162
Radiologie și Imagistică 15 23
38
28
66
5
71
 8 79
Tehnică Dentară 61 47 108
38
146
14
160  8 168
Nutriție și Dietetică 3 18 21
12
33
10
43
 5 48
                   
Total candidați înscriși : 1908                
                   

 

Perioadele de înscriere a candidaţilor la concursul de admitere pentru toate programele de studii sunt următoarele:
- prima sesiune: 17 – 21 iulie 2017
- a doua sesiune: septembrie 2017 (se organizează doar dacă, după prima sesiune, rămân locuri neocupate, data exactă va fi anunțată ulterior pe pagina de internet a universității)

Desfăşurarea concursului de admitere, pentru toate programele de studii:
- prima sesiune de examen - 26 iulie 2017
- a doua sesiune de examen - septembrie 2017 (se organizează numai dacă, după prima sesiune, rămân locuri neocupate, data exactă va fi anunţată ulterior pe pagina de internet a universităţii)

Înscrierea candidaţilor va fi asigurată de către un birou special creat în acest scop, care va funcţiona în perioadele menţionate mai sus, între orele 8.00 și 16.00.
· Înscrierile pentru concursul de admitere din 26 iulie 2017 şi vizita medicală obligatorie se vor efectua în clădirea de pe strada Marinescu nr. 23, etajul I
· Înscrierile pentru concursul de admitere organizat în septembrie 2017 se vor efectua în clădirea de pe strada Marinescu nr. 23, etajul I

Universitatea oferă cazare candidaților și însoțitorilor acestora, în căminele UMF, contra cost, pe durata admiterii. Opțiunea de cazare se va înregistra odată cu înscrierea la concursul de admitere.

Concursul de admitere din 26 iulie 2017 constă în probă unică, scrisă, în limba română.

 În data de 26 iulie 2017 candidaţii vor fi prezenţi la săli la ora 08:30! 

Candidaţii purtători de proteze auditive care necesită păstrarea aparaturii în timpul examenului, trebuie să se prezinte la examen cu o adeverinţă medicală care să ateste necesitatea purtării acestora.

Instrucțiunile pentru candidați se pot descărca accesând acest link.

 

Informații utile:

Dacă doriți alte informații referitoare la concursul de admitere, sesiunea Iulie 2017, adresați-vă colegilor noștri la adresa de e-mail .