UMF
Admitere 2018

Admitere 2018

 

ANUNŢ IMPORTANT

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca va organiza încă o sesiune de admitere în luna septembrie a acestui an datorită faptului că în urma examenului de Admitere – sesiunea iulie 2018 – au rămas locuri neocupate la unele specializări.

 

!!!!Confirmarea locurilor candidaților admiși la Admitere - Septembrie 2018 se face în perioada 14-27 septembrie 2018 la Decanatele Facultăților. Taxa de înmatriculare se poate achita în aceeași perioadă la casieria de pe strada Pasteur nr. 4, parter între orele 08 - 14:30.

 

Contestaţii la notă - Admitere Septembrie 2018

Procesul verbal de recepţie a contestaţiilor la notă poate fi consultat la acest link.

Rezultatul în urma contestaţiilor la notă pot fi consultate accesând acest link.

 

Rezultate - Admitere - septembrie 2018

Medicină

Farmacie

Asistenţă Medicală Generală

Radiologie şi Imagistică

Nutriţie şi Dietetică

 

Contestaţii la grilă - în termenul legal de primire al contestaţiilor, nu s-a înregistrat nici o contestaţie

Contestaţii la notă - se pot depune la sediul Universităţii în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, termenul limită pentru depunere este 13 Septembrie 2018,  ora 15.00.

 

Grile corecte

Medicină Biologie+Chimie Organica - varianta 1 punctaje întrebări

Farmacie - Biologie Vegetala+Chimie Anorganica - varianta 1  punctaje întrebări

Farmacie - Biologie Vegetala+Chimie Organica - varianta 1  punctaje întrebări

Asistenta Medicala Generala - Biologie - varianta 1  punctaje întrebări

Radiologie si Imagistica - Biologie - varianta 1  punctaje întrebări

Nutritie si Dietetica - Chimie Anorganica - varianta 1  punctaje întrebări

Nutritie si Dietetica - Chimie Organica - varianta 1  punctaje întrebări varianta 1 și 2

                                                         - varianta 2

 

 

Repartizarea candidaților la examenul de Admitere - septembrie 2018 poate fi consultată la acest link

 

Desfășurarea concursului de admitere

Candidaţii vor fi prezenţi la Amfiteatrul Opriş (Str. Victor Babeş, nr.8, parter) la ora 08.30.

!!! Candidații pot participa la examenul de admitere DOAR DACĂ au asupra lor legitimația de concurs, precum și cartea de identitate sau pașaportul în termen de valabilitate.

Pentru o bună desfășurare a concursului de admitere din data de 12 septembrie 2018 vă rugăm să țineți cont de următoarele reguli:

1. Candidaților li se permite accesul în sălile de concurs având asupra lor următoarele:
         - carte de identitate sau pașaport în termen de valabilitate
         - legitimație de concurs
         - pix negru sau albastru închis pentru completarea datelor personale pe grilele de concurs și pentru ciorne
         - opțional: apă, suc, ciocolată

2. Pentru marcarea răspunsurilor corecte veți primi din partea universității cariocă neagră.

3. Candidații care susțin proba de concurs din Chimie vor primi din partea universității calculatoare.

4. Se interzice folosirea de către candidaţi a minicalculatoarelor personale, riglelor sau altor mijloace de calcul;

5. În mod explicit, se va cere candidaţilor să depună la comisie telefoanele mobile, închise; acestea se vor recupera de către candidaţi numai după predarea grilei;

6. Se vor depune la comisie toate aparatele electronice aflate asupra candidaţilor (agende electronice, minicalculatoare, PDA etc), cu excepţia ceasurilor de mână şi a protezelor electronice medicale care au fost semnalate la înscrierea la examen (conform adeverinţei medicale unde este cazul).

7. Se atrage atenţia asupra faptului că un candidat surprins cu aparate electronice asupra sa – indiferent de natura acestora – va fi eliminat din concurs, indiferent dacă a folosit sau nu aparatul în cauză; ​

 

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE ADMITERE – septembrie 2018

Înscrierea candidaţilor: 3-7 septembrie 2018

Examenul scris: 12 septembrie 2018

Tematica şi bibliografia şi Metodologia examenului de Admitere - sesiunea iulie 2018 rămân valabile şi pentru sesiunea din septembrie 2018

Actele necesare pentru alcătuirea dosarului de admitere şi alte informații privind înscrierea se găsesc în Ghidul Admiterii - septembrie 2018.​

 

Înscrierea candidaţilor se va desfăşura în clădirea decanatelor (str. Louis Pasteur, nr. 4A, etajul 2), în intervalul orar 08:00 - 16:00 după cum urmează:

- Biroul de înscrieri: Sala de Consiliu (sala nr. 13);
- Cabinetul medical special: biroul prodecanilor (sala nr. 7);
- Plata taxei de înscriere: casieria de la parterul clădirii (taxa de înscriere se poate plăti doar în intervalul orar 08:00 - 14:30).

 

 Repartizarea locurilor la concursul de admitere pentru sesiunea Septembrie 2018 - anul universitar 2018 – 2019

                 

Facultatea Programul de studii universitare de licență BUGET TAXĂ
Locuri pentru candidați români Locuri pentru candidați Rromi Locuri pentru candidați din mediul rural  
Medicină Medicină - - 5 -
Asistență Medicală Generală - - 4 -
Radiologie și Imagistică - - 1 -
Balneofiziokinetoterapie și Recuperare - - 1 -
Medicină Dentară Medicină Dentară - - - -
Tehnică Dentară - 1 3 -
Farmacie Farmacie - 1 2 39
Nutriție și Dietetică - 1 1 14

 

 

 ADMITERE - IULIE 2018

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca organizează examen de admitere pentru ciclul licenţă miercuri, 25 iulie 2018.

Rezultate finale - Examen de Admitere - iulie 2018 după confirmarea locurilor

 

Contestaţii la notă

Procesul verbal de recepţie a contestaţiilor la notă poate fi consultat la acest link.

Rezultatele finale în urma contestaţiilor la notă pot fi consultate accesând acest link.

 

 

Rezultate Admitere - Iulie 2018

 

Contestaţii la grilă - 25 Iulie 2018

Procesul verbal privind preluarea contestaţiilor la examenul de Admitere 2018 poate fi accesat la acest link.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în urma analizării întrebărilor contestate, la Programul de studiu Medicină / Medicină Dentară, admite contestaţiile depuse şi anulează întrebarea 26 de la varianta 1, întrebarea 6 de la varianta 2, întrebarea 50 de la varianta 3 şi întrebarea 9 de la varianta 4. Contestaţiile depuse pentru restul întrebărilor sunt nefondate. Grilele corecte la Programul de studiu Medicină / Medicină Dentară, după anularea întrebării sunt: varianta 1, varianta 2, varianta 3 şi varianta 4.

Pentru Programul de studiu Asistenţă Medicală Generală - proba de concurs Biologie, contestaţiile depuse sunt nefondate.

Procesul verbal de soluţionare a contestaţiilor poate fi accesat la acest link.

 

Grile corecte și corespondențe între grile

 

Repartizarea candidaților

 

Desfășurarea concursului de admitere

!!! Candidații pot participa la examenul de admitere DOAR DACĂ au asupra lor legitimația de concurs, precum și cartea de identitate sau pașaportul în termen de valabilitate.

Pentru o bună desfășurare a concursului de admitere din data de 25 iulie 2018 vă rugăm să țineți cont de următoarele reguli:

1. Candidaților li se permite accesul în sălile de concurs având asupra lor următoarele:

  • carte de identitate sau pașaport în termen de valabilitate 
  • legitimație de concurs 
  • pix negru sau albastru închis pentru completarea datelor personale pe grilele de concurs și pentru ciorne
  • opțional: apă, suc, ciocolată

2. Pentru marcarea răspunsurilor corecte veți primi din partea universității cariocă neagră.
3. Candidații care susțin proba de concurs din Chimie vor primi din partea universității calculatoare.
4. Se interzice folosirea de către candidaţi a minicalculatoarelor personale, riglelor sau altor mijloace de calcul;
5. În mod explicit, se va cere candidaţilor să depună la comisie telefoanele mobile, închise; acestea se vor recupera de către candidaţi numai după predarea grilei;
6. Se vor depune la comisie toate aparatele electronice aflate asupra candidaţilor (agende electronice, minicalculatoare, PDA etc), cu excepţia ceasurilor de mână şi a protezelor electronice medicale care au fost semnalate la înscrierea la examen (conform adeverinţei medicale unde este cazul).
7. Se atrage atenţia asupra faptului că un candidat surprins cu aparate electronice asupra sa – indiferent de natura acestora – va fi eliminat din concurs, indiferent dacă a folosit sau nu aparatul în cauză;  

 

Situația înscrierilor

         Specializări reglementate sectorial:

Specialitatea

 

16.07.2018 17.07.2018
18.07.2018
19.07.2018
20.07.2018    Total   
    Total              Total                Total  
Medicină 252       203      455 212 667
 135  802  25 827
Medicină Dentară 62  36    98 74 172  39  211  15 226
Farmacie 46  40    86  31 117  16  133  4 137
Asistență Medicală Generală 76  64    140  40 180  31  211  15 226

 

         Specializări reglementate general:

Specialitatea

 

16.07.2018
17.07.2018
18.07.2018
19.07.2018
20.07.2018    Total   
    Total              Total                Total  
Balneofiziokinetoterapie 38        45     83 18 101
 23  124  6 130
Radiologie și Imagistică 26  26  52 21 73  13  86  9 95
Tehnică Dentară 32  35  67 28 95  16  111  8 119
Nutriție și Dietetică 10  9  19 9 28  10  38  2 40

                                                                                                                            Total candidați înscriși: 1800

 

Actele necesare pentru alcătuirea dosarului de admitere şi alte informații privind înscrierea se găsesc în Ghidul Admiterii - Iulie 2018

 

Repartizarea locurilor la concursul de admitere pentru anul universitar 2018 – 2019

Locurile pentru candidaţii din mediul rural finanţate de la bugetul de stat sunt dedicate absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi de la licee situate în mediul rural. Lista liceelor din mediul rural poate fi accesată la adresa web: https://www.edu.ro/studii-licenta

 

Facultatea

Programul de studii universitare de licență

BUGET TAXĂ

Locuri pentru candidați

români

Locuri pentru candidați

Rromi

Locuri pentru candidați

din mediul rural

 
Medicină Medicină 300 0 6 60
Asistență Medicală Generală 45 1 4 54
Radiologie și Imagistică 18 0 1 31
Balneofiziokinetoterapie și Recuperare 45 1 1 39
Medicină
Dentară
Medicină Dentară 79 0 0 19
Tehnică Dentară 27 1 3 19
Farmacie Farmacie 93 1 3 68
Nutriție și Dietetică 19 1 1 28

 

  • Instrucțiunile pentru candidați se pot descărca accesând acest link.

 

  • Tematica și Bibliografia pentru examenul de Admitere 2018 pot fi consultate accesând acest link.

 

  • Taxele de școlarizare pentru studenții care vor fi admiși pe locurile cu taxă pot fi consultate accesând acest link.

 

 

Pentru întrebări suplimentare ne puteţi contacta la adresa de e-mail .