UMF
Admitere 2020

Admitere 2020

 

Listele finale ale candidaților care și-au confirmat locul

 

Programarea pentru depunerea dosarelor candidaților admiși - Facultatea de Medicină - Medicină, Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, Radiologie și Imagistică

Conținutul dosarului pentru înscriere - Facultatea de Medicină

 

Programarea pentru depunerea dosarelor candidaților admiși - Facultatea de Medicină Dentară - Medicină Dentară, Tehnică Dentară 

Conținutul dosarului de înscriere - Facultatea de Medicină Dentară

 

Programarea pentru depunerea dosarelor candidaților admiși - Facultatea de Farmacie - Farmacie, Nutriție și Dietetică

Conținutul dosarului de înscriere - Facultatea de Farmacie

 

Anunț privind depunerea dosarelor candidaților admiși

 

Confirmarea locurilor se face pe platforma online, în perioada 29 iulie-14 august 2020.

Taxa de ȋnmatriculare este de 50 lei care se achită la confirmarea locului prin următoarele modalități de plată:
     1. Cu cardul, pe platforma online;
     2. Prin virament bancar, in urmatorul cont:

BENEFICIAR
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,IULIU HAŢIEGANU"
COD FISCAL: 4288047;
BANCA BENEFICIARULUI : TREZORERIA CLUJ
ADRESA BENEFICIARULUI: Str. Victor Babes, Nr.8, Cluj-Napoca, România
CONT IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX

REPREZENTAND: exemplu:.taxa inmatriculare pentru NUME STUDENT, FACULTATE

Este foarte important ca persoana care plătește taxa să menţioneze în câmpul de explicații a ordinului de plată, numele studentului admis.

Taxa de înmatriculare nu se rambursează în cazul în care candidatul renunţă, voluntar sau prin neprezentare la calitatea de student.

Candidaţii admişi ȋn sesiunea iulie, care nu confirmă locul ȋn anul I pana ȋn data de 14 august 2020, pierd prin neprezentare calitatea de student.

 

 

Platforma ONLINE pentru confirmarea locului

Logarea pe platforma ONLINE pentru confirmarea locului se va face cu același username creat la înscriere

 

Rezultate - Admitere 2020

Repartiție - Admitere 2020

Grile corecte - Admitere 2020

 

Stimaţi candidaţi, vă aducem la cunoştinţă că, în urma recomandărilor primite de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, rezultatele concursului de admitere vor fi în totalitate anonimizate.
Fiecare candidat îşi va putea vizualiza propriul rezultat cu ajutorul numărului legitimaţiei de concurs primită la intrarea în sala de examen.

 

Declarația pe propria răspundere

Anunţ important privind desfășurarea în condiții de siguranță a examenului de admitere

Situația înscrierilor - 20 Iulie 2020

 

Oferta20edu202020 202120 20V3

Examenul de admitere în ciclul universitar de licență se va desfășura prin metoda tradițională, în datele de 25 și 26 iulie 2020, cu respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică și de protecție a candidaților.

Calendarul concursului de admitere la studii universitare de licență, sesiunea iulie 2020

 • 11 - 20 iulie, ora 16:00: înscrierea candidaţilor în platforma on-line
  (depunerea dosarelor de înscriere de către candidați)
 • 22 - 23 iulie: verificarea conținutului dosarelor de înscriere și validarea înscrierii de către personalul desemnat din cadrul universității
 • 23 iulie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi și repartizarea acestora pe săli
 • 25 iulie – examen scris de admitere la programele de studiu: Farmacie, Asistență Medicală Generală, Radiologie și Imagistică, Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, Tehnică Dentară, Nutriție și Dietetică
 • 26 iulie – examen scris de admitere la programele de studiu: Medicină și Medicină Dentară
 • 25 - 26 iulie: contestaţii la întrebări în interval de două ore de la încheierea probei de concurs
 • 27 - 28 iulie: afişarea rezultatelor
 • 28 iulie: în intervalul orar 9:00 – 13:00, contestaţii la notă
 • 29 iulie: afişarea rezultatelor finale după contestaţii
 • 29 iulie - 14 august: confirmarea locurilor

 

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se va desfășura în perioada 11 iulie – 20 iulie 2020, pe platforma de înscrieri online. În ultima zi de înscrieri platforma se va închide la ora 16:00.

Condițiile de înscriere și documentele necesare se regăsesc în Ghidul admiterii 2020.

Ca măsură de prevenție, cu scopul reducerii riscului epidemiologic de răspândire a infecţiei cu noul coronavirus, în ziua concursului candidații sunt rugați să se prezinte la sălile de concurs, în care vor fi repartizați, fără aparținători.

La intrarea în sălile de concurs, candidaţii au obligația de a avea asupra lor cartea de identitate sau paşaportul în termen de valabilitate și Declarația pe proprie răspundere pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu CORONAVIRUS (COVID-19) (completată, semnată și datată).

Candidații vor primi Legitimaţia de concurs la intrarea în sălile de concurs.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 300 lei și se poate achita cu cardul pe platforma de înscriere sau prin ordin de plată / virament bancar.

 

 

Cifra de școlarizare - nivel licență - cetățeni români

Domeniu Programul de studii universitare de licenta

BUGET

TAXĂ BUGET Locuri care se vor scoate la concurs în iulie 2020
Români Rromi

Protecție

socială

Rural Români de pretutindeni
Medicină Medicină 318 0 2 0 60   380
Asistenţă Medicală Generală 55 0 1 1 43   100
Radiologie şi Imagistică 19 0 1 0 30   50
Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare 49 0 1 0 45   95
Medicină Dentară Medicină Dentară 81 0 2 0 17   100
Tehnică Dentară 29 0 1 0 20   50
Farmacie Farmacie 79 0 1 0 45 25 150
Nutriție şi Dietetică 19 0 1 0 30   50
TOTAL 660 290 25 975

 

Screenshot 2020 06 16 at 16.07.51

 

Condițiile de admitere pot fi consultate în Regulamentul de admitere, care face parte integrantă din Carta universității.

Probele de concurs se vor susţine din tematica şi bibliografia pentru examenul de admitere 2020.

Capture2 

 

cazare pe perioada admiterii2

 

Înscrierile în platforma online s-au încheiat în data de 20 Iulie 2020 ora 16:00 și NU se mai pot crea conturi noi. Vă mulțumim și vă dorim succes!

 

Platforma ONLINE pentru confirmarea locului

 

 

Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta la adresa de e-mail sau telefonic, de luni până vineri în intervalul orar 08:00-16:00,  la următoarele nr. de tel.: 0264-597256  int. 2266, 2101 .

Pentru informații suplimentare privind achiziționarea Culegerilor de teste pentru Admitere accesați acest link.