UMF
Admiterea prin evaluarea performanţelor şcolare şi a realizărilor personale ale candidaţilor internaționali - 2021

Admiterea prin evaluarea performanţelor şcolare şi a realizărilor personale ale candidaţilor internaționali - 2021

Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" vă aduce la cunoștință faptul că Admiterea prin evaluarea documentelor atestând performanţele şcolare şi realizările personale ale candidaţilor va începe în data de 4 mai 2021.

 

Taxa de școlarizare anuală aplicabilă candidaților nou înmatriculați, prin analiza dosarelor personale, în anul universitar 2021-2022, este în valoare de 7500 euro, pentru programele de studiu Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.

Confirmarea locurilor candidaților acceptați se va putea realiza pe platforma de înscrieri cu condiția achitării a 1/3 din taxa școlară.

 

 

Vă rugăm să citiți cu atenție metodologia de admitere în acest link.

 

Student Activities

  

Platforma de înscrieri ONLINE pentru candidații internaționali va fi disponibilă aici

 

 

Calendarul Admiterii 2021

 

Începerea înscrierilor

4 mai 2021

Ultima zi de înscriere pentru etapa de early admission

7 iunie 2021

Afișarea rezultatelor pentru etapa early admission

14 iunie 2021

Dată limită de confirmare a locurilor pentru etapa de early admission

20 iunie 2021

Ultima zi de înscriere pentru admitere

19 iulie 2021

Afișarea rezultatelor pentru etapa finală a admiterii

2 august 2021

 

Dată limită de confirmare a locurilor pentru etapa finală a admiterii

15 august 2021

 

 

 

A. Alcătuirea dosarului de aplicaţie pentru cetăţenii Uniunii Europene :

 

1. Anexa 1 şi 2 (datată, semnată)

2. CV Europass sau un CV echivalent

3. Scrisoarea de motivație (aproximativ 1-2 pagini);

4. Diploma de Bacalaureat sau echivalentul* (conform Anexei 4):

5. Foaia matricolă de Bacalaureat* (unde este cazul):

6. Foile matricole pentru ultimii 2 ani de liceu

7. Alte documente de studii* (unde este cazul):

Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. – 2 copii legalizate individual ale documentului original şi 2 traduceri în limba engleză, română sau franceză legalizate individual, cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză.

8. Certificat de naştere:

9. Fotocopie după pașaport paginile 1, 2, 3, 4. (Nu se acceptă fotocopie după cartea de identitate) Valabil minim 6 luni de la data depunerii dosarului.

10. Certificat de atestare a stării de sănătate a candidatului

11. Certificat psihologic** - este obligatoriu doar pentru candidaţii Facultăţii de Medicină.

12. Dovada certificării lingvistice

13. Cererea de recunoaștere a studiilor liceale în vederea acceptării la studii universitare

14Fotocopie după documentul de plată a taxei nerambursabile de verificare a dosarului.

15. Acord privind prelucrarea, procesarea și stocarea datelor şi documentelor cu caracter personal (conform Anexei 5)

 

B. Alcătuirea dosarului de aplicaţie pentru cetățenii din ţări terţe Uniunii Europene :

 

1. Anexa 1 şi 2 (datată, semnată)

2. CV Europass sau un CV echivalent

3. Scrisoarea de motivație (aproximativ 1-2 pagini) ;

4. Diploma de Bacalaureat sau echivalentul* (conform Anexei 4):

5. Foaia matricolă de Bacalaureat* (unde este cazul):

6. Foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII

7. Alte documente de studii* (unde este cazul):

Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. - 2 copii legalizate individual ale documentului original şi 2 traduceri în limba engleză, română sau franceză legalizate individual, cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză.

8. Certificat de naştere*:

9. Fotocopie după pașaport paginile 1, 2, 3, 4. (Nu se acceptă fotocopie după cartea de identitate); Valabil minim 6 luni de la data depunerii dosarului.

10. Certificat de atestare a stării de sănătate a candidatului

11. Certificat psihologic**- este obligatoriu doar pentru candidaţii Facultăţii de Medicină.

12. Dovada certificării lingvistice

13. Cererea tip pentru obținerea Scrisorii de Acceptare la studii

14. Fotocopie după documentul de plată a taxei nerambursabile de verificare a dosarului.

15. Acord privind prelucrarea, procesarea și stocarea datelor şi documentelor cu caracter personal (conform Anexei 5)

 

 

Testare psihologică online  - conf. dr. Codruța Popescu

Candidații interesați pot trimite pentru programare un email pe adresa:

 

  

uk british flag waving animated gif 4   For the English version follow this link

france flag waving animated gif 9   Pour la version français appuyez ici

Join UMF Cluj-Napoca


 

Student Activities

 

Platforma de înscrieri ONLINE pentru candidații internaționali va fi disponibilă aici

 

 

 

 

  

 

Pentru mai multe informații cu privire la procesul de admitere, vă rugăm să contactați Departamentul Studenților Internaționali

 

Adresa: strada Pasteur, nr. 4

E-mail

Telefon: +40-264-439211

Program cu publicul: luni-joi, 11-15

 

Director de departament: Prof. dr. Sorin MAN 

 

Secretare departament:

Cornelia IACOB

Casandra PUGNA