Editura „Iuliu Hațieganu”

Editura a fost înființată în anul 1998 și funcționează în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca, constituindu-se într-o unitate cu regim de autofinanțare. Editura este recunoscută de CNCSIS și asigură atribuirea de indice ISBN, ISSN și CIP. La Editura Medicală Universitară Iuliu Hațieganu au fost publicate peste 500 de titluri de carte de specialitate și 8 titluri noi de reviste medicale.

Obiectul de activitate al editurii este prioritar adresat vieții universitare și științifice medicale și constă în editarea și tipărirea lucrărilor necesare învățământului, promovării cunoașterii științifice, precum și pentru terți.

Domeniile de editare și tipărire cuprind cursuri universitare, manuale, îndrumătoare și ghiduri de practică medicală, broșuri, reviste științifice, monografii și tratate.

COLEGIUL REDACȚIONAL

Prorector Științific
Prof. Dr. Mihaela Băciuț

Prodecani responsabili cu Activitatea Didactică
Prof. Dr. Simona Clichici (Medicină)
Prof. Dr. Bela Kiss (Farmacie)
Conf. Dr. Patricia Ondine Lucaciu (Medicină Dentară)

Persoane de contact

Director Editură
Cristina Ungur
Tel. 0264597256 int. 2212
Email:  

Livia Lupea
Str. Moților nr. 33
Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40-264-596089
E-mail:  

 

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI

Solicitarea editării se face pe baza unui formular de cerere. Cererea completată și însoțită de două referate asupra cărții, din partea a doi referenți de specialitate, se depune la Registratura universității (Str. Victor Babeș nr. 8) urmând a fi aprobată de către Directorul editurii și Colegiul redacțional. După aprobarea cererii, editura va lua legătura (prin email sau telefon) cu autorul, pentru a stabilii demersurile viitoare (completarea formularului CIP, transmiterea paginii de titlu a cărții etc.).

Condiţiile de redactare a cursurilor pentru studenţi finanţate de Universitate au fost stabilite prin Hotărârea Biroului de Senat nr. 11/30.03.2010 şi sunt următoarele:


Pentru detalii tehnice legate de apariţia publicaţiilor, vă rugăm să vă adresaţi editurii.

Important:

Realizarea unei cărți este un proces complex și de durată, încât fiecare etapă trebuie tratată cu maximă atenție. Pe lângă acuratețea informației şi tehnoredactare, corectura este la fel de importantă, solicitantă, necesitând concentrație și atenție.

Ca atare, vă rugăm, nu neglijați corectitudinea gramaticală, ortografia și punctuația, dar mai ales diacriticele (nu primim manuscrise fără diacritice). Este responsabilitatea autorului sau coordonatorului de carte de a transmite către editură, în formă corectă, manuscrisul. Nerespectarea acestor cerinţe determină întârzierea procesului de alocare a codului ISBN, de obținere a Descrierii CIP și implicit publicarea, putându-se prelungi apariția cărții cu 2-4 săptămâni.

Formularul CIP se poate descărca accesând acest link.