UMF

Burse

Pentru studenții care obțin performanțe profesionale sau științifice remarcabile, dar și pentru cei care au o situație materială dificilă sau probleme de sănătate, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca oferă burse din fondul alocat de la bugetul statului și din veniturile proprii extrabugetare.

Bursă de merit

Bursele de merit se acordă, conform ordinii descrescătoare a mediei aritmetice dintre media ponderată și aritmetică ale studenților unui an de studiu, în raport cu fondul de burse alocat de la bugetul statului și cuantumul bursei.
Studenții cu aceeași medie ponderată primesc burse identice.
Bursele de merit sunt de cinci tipuri:

Bursă de merit A:

- se acordă studenților care au obținut media 10,00 în ultimul semestru (pentru învățământul liniar), respectiv ultimul an (pentru învățământul modular)
- cuantumul bursei de merit A este de 400 RON/luna

Bursă de merit B:

- se acordă studenților care au obținut cel puțin media 9,50 în ultimul semestru (pentru învățământul liniar), respectiv ultimul an (pentru învățământul modular)
- cuantumul bursei de merit B este de 350 RON/luna

Bursele de merit C, D si E:

Pentru semestrul I din primul an de studiu criteriul de atribuire a burselor de merit tip C și D este media obținută la concursul de admitere. Începând cu semestrul II al primului an de studiu, bursele de merit tip C și D se acordă după atribuirea burselor de merit tip A și B.
- bursele de merit de tip C se acordă studenților care au obținut media 9,00 în ultimul semestru (pentru învățământul liniar), respectiv ultimul an (pentru învățământul modular);
- cuantumul bursei de merit C este de 300 RON
- bursele de merit de tip D se acordă studenților care au obținut cel putin media 8,00, în ultimul semestru (pentru învățământul liniar), respectiv ultimul an (pentru învățământul modular);
- cuantumul bursei de merit D este de 275 RON
- bursa de merit tip E se acordă studenților admiși la universitate fără examen de admitere (pe baza premiilor obținute la olimpiadele naționale sau internaționale). Ea se acordă doar în primul semestru al anului I
- cuantumul bursei de merit E este 250 RON

Bursă de performanță științifică:

Bursele de performanță științifică se pot acorda prin concurs studenților cu rezultate deosbite în activitatea de cercetare științifică, (participarea la sesiuni științifice, publicarea unor articole, brevetarea unor invenții etc), începând cu anul al II-lea de studiu.
Bursa de performanță științifică este de 500 RON/lună. Bursele sunt acordate pentru 12 luni consecutive, inclusiv în perioada vacanțelor, începând cu data atribuirii.

Granturi pentru studenții cercetători:

Conducerea Universității de Medicină și Farmacie îsi propune să susțină cercetarea științifică în rândul studenților prin acordarea unui număr de 50 de burse de cercetare. Bursele de cercetare pentru studenți se vor acorda pe baza unei competiții care se va desfășura în UMF "Iuliu Hațieganu", pe baza unor propuneri de proiecte de cercetare. Valoarea totală a unei burse de cercetare va fi de maxim 2000 de euro (echivalentul lor în lei), dar se poate situa și sub acest nivel, stabilit astfel de către Senatul Universității la propunerea Consiliilor Facultăților și a Prorectoratului de Cercetare și Evaluare Științifică. Bursa de cercetare se va acorda lunar, pe o perioada de 12 luni consecutive.

Burse de sprijin social:

Bursele de ajutor social sunt de două tipuri:
Bursele de ajutor social de tip A se acordă semestrial atât studenților din învățământul liniar, cât și celor din învatățământul modular. Fac excepție de la aceasta prevedere studenții care primesc bursa socială pe criterii medicale, situație în care bursa se poate acorda pe durata unui an;
Pot beneficia de bursă de ajutor social studenții care nu beneficiază de burse de merit sau de studiu și îndeplinesc una dintre urmatoarele condiții:
- studenți bolnavi de TBC care sunt în evidența dispensarului medical, care suferă de diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infectați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă, reumatism articular, deficiențe neuro-senzoriale, bruceloză si leptospiroză. Senatul Universității poate lua în considerare și alte boli cronice.
- studenți cărora li se aplică prevederile art.10 lit.r din Legea nr. 42/1990 republicată, în baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, care atestă calitatea lor ori a unuia dintre părinți de "Luptători pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989" sau "Erou martir" cu una din mențiunile: rănit, reținut, rănit și reținut, remarcat prin fapte deosebite, însoțit de brevet semnat de Președintele României
- studenți orfani de ambii părinți, studenți proveniți din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri
- studenți care provin din familii cu venit mediu ce revine pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni, mai mic decât salariul lunar minim pe economie
Bursă de ajutor social tip B
În limita fondurilor repartizate pentru bursele de ajutor social sau din fonduri extrabugetare ale Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu"Cluj-Napoca, acest tip de bursă se acordă la cerere în urmatoarele situații:
- bursă de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte
- bursă de ajutor social ocazional de maternitate
- bursele de ajutor social în caz de deces

Bursă de performanță „Meritul Olimpic":

Bursa de performanță „Meritul Olimpic" se acordă de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului studenților din anul I care în clasa a XII-a au obținut distincții la olimpiadele școlare internaționale.

 

Regulamentul de acordare a burselor poate fi vizualizat accesând această legătură

Formularistica de completat în vederea obținerii burselor poate fi descărcată accesând această legătură