Studenți

Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților prin serviciul de web al facultății.

 

Dragi colegi studenți,

Vă informăm că cererile pentru obținerea adeverinței de student, a situației școlare sau motivarea absențelor se pot transmite electronic la decanat, accesând următorul link

 

 

Tutori

Burse

Practica de vară

Licență

Departamentul Studenți Străini

Taxe școlare RO/FR/EN

Centrul de consiliere psihologică

Organizații studentești

Regulamente

Ghidul bobocului

Formulare tipizate

Modalități plată taxe

Mobilități

Codul de Conduită Studențească

 

 

 

Orarii

Erasmus+

 

 

 

Sigla FMD