Examen de licenţă - Medicină dentară

La Facultatea de Medicină Dentară, finalizarea studiilor se face prin examen, care constă din urmatoarele probe: poba scrisă, proba practică și susținerea tezei de licență.

1.Proba MEDICINĂ DENTARĂ CLINICĂ cu două componente :

  • componenta teoretică – licenţa naţională (scris)
  • componenta practică – cazuri clinice şi pe fantom

La proba 1, la componenta teoretică scrisă, fiind o proba naţională, tematica şi bibliografia sunt unice la nivel national, fiecare centru universitar selectând din această tematică şi bibliografie întrebări tip grilă.

La proba 1, componenta practică , examenul se desfăşoară pe patru ateliere, fiecare absolvent parcurgând toate patru atelierele. Cele patru ateliere sunt: caz clinic (examinare, diagnostic, tratament), ortodonţie, protetică dentară (examinare pe fantom) şi radiologie (vizionarea unui film dentar şi stabilirea diagnosticului).

2.Proba SUSŢINEREA TEZEI DE LICENŢĂ

Pentru proba 2, susţinerea tezei de licenţă, absolvenţii, prezintă succinct subiectul abordat, modalităţi de lucru, comisia de examinare având posibilitatea de a adresa întrebări absolvenţilor pe marginea tezei susţinute.

Pentru promovarea unei probe, absolventul trebuie să obţină cel puţin nota 5,00 (cinci), iar pentru promovarea examenului de licenţă, absolventul trebuie să obţină cel puţin media 6,00 (şase).

Obţinerea unei medii mai mici de 6,00 (şase) la examenul de licenţă implică necesitatea repetării integrale a examenului de licenţă.

Examenul se desfășoară cu prezența fizică a candidaților.

 

Regulament susținere examen de licență

Ghidul examenului de licență

Instrucțiunile examenului scris de licență

 

Sigla FMD