Ursa Anca

Profesor de română la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu", departamentul Limbi Moderne Aplicate în Medicină, disciplina Limba română pentru studenţii străini (RLS). Doctor în Filologie din 2005. Premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut, 2006. Formator în cadrul POSDRU „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale" din 2010.
Disciplina RLS este predată şi evaluată conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi. Se urmăreşte crearea şi fixarea de competenţe, adică receptarea şi producerea de mesaje orale şi scrise. Dacă în anul I se vizează nivelele A1+ - A2, în anii II şi III se privilegiază limba română cu obiective specifice, respectiv limbajul medical, adaptat celor trei facultăţi UMF.

Additional Info

  • Grad didactic: Asistent
  • Telefon: 0264590867
Read 7015 times