Băgiag Aurora Manuela

Cadru didactic la UMF Cluj din 2008.

Doctor în Filologie din 2009.

Predarea limbii franceze medicale.

Predarea limbii române ca limbă străină, aplicată în domeniul medical.

Comunicarea în limbile franceză şi română în mediul universitar şi profesional.

Tandemul lingvistic: practica limbilor franceză şi română cu vorbitori nativi.

Cursuri bilingve româno-franceze cu grupe mixte de studenţi francofoni şi români.

Conducere cerc studenţesc: Învăţarea limbilor străine în imersiune.

Director de proiect: Tandem, bilinguisme et construction des savoirs disciplinaires: une approche du FLE/FOS en contact avec les langues de l’ECO (2012-2014).

Traducere medicală.

Testare lingvistică.

Additional Info

  • Grad didactic: Șef lucrări
  • Telefon: 0264 590867
  • Adresă email:
Read 7447 times