Gogâţă Cristina-Elena

Profesor de limba română pentru studenţii străini de la secţia engleză din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca. Domeniul de activitate îl reprezintă didactica limbii române ca limbă străină, atât pentru nivelurile A1-A2, cât şi pentru achiziţia terminologiei de specialitate, în domeniul medical. Orientare spre elaborarea unor activităţi de predare-învăţare interactive, eficiente şi dinamice.
Doctorandă a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, în cadrul Facultăţii de Litere, cu teza Ana Blandiana – un portret al intelectualului în epoca sa, sub coordonarea doamnei profesor Ioana Both. Cercetarea implică nu numai un demers monografic, ci şi o chestionare a instituţiilor literare ori a criteriilor după care operează istoria literaturii.

Additional Info

  • Grad didactic: Asistent
  • Telefon: 0264 590867
  • Adresă email:
Read 7456 times