Tomoiagă Maria-Alexandrina

Domeniul de activitate la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" este predarea Limbii române ca limbă străină şi a Limbii române cu obiective specifice, i. e. Limbaj medical. Preocupările în acest domeniu vizează o abordare dinamică, cu accent pe latura comunicativă a demersului didactic şi pe învăţarea activă a studenţilor.

În calitate de doctorand la Universitatea „Babeş-Bolyai", Catedra de Limba română şi lingvistică generală, Şcoala doctorală Studii lingvistice, titlul tezei este Metaforica vorbirii în limbajul cotidian. Studiu asupra domeniului românesc contemporan. Cercetarea doctorală se desfăşoară sub coordonarea ştiinţifică a profesorului Mircea Borcilă şi are ca scop organizarea metaforelor din vorbirea cotidiană românească după modelul semanticii cognitive, însă, având ca punct de plecare dimensiunea semnificativă a limbajului.

Additional Info

  • Grad didactic: Șef lucrări
  • Telefon: 0264 590867
  • Adresă email:
Read 6527 times