Conducere - Facultatea de Medicină

Consiliul Facultăţii de Medicină

Consiliul este forul superior de conducere al facultăţii şi are în componenţa sa 30 cadre didactice şi 10 studenţi, inclusiv reprezentanți ai studenților străini. La şedinţele Consiliului sunt invitaţi permanenţi directorii de departament care nu sunt membri de drept ai Consiliului şi reprezentanţi ai medicilor rezidenţi.
Conducerea executivă a facultății este realizată de către Decanul facultății şi de cei 5 prodecani. Decanul are responsabilitatea întregii activităţi din facultate şi reprezintă facultatea în cadrul universităţii şi în afara ei.

 

Conducere Facultatea de Medicina

Biroul de Consiliu al Facultății de Medicină

Decan
Prof. Dr. Anca Dana Buzoianu

poza profil site UMF


Date de contact: e- mail:
Program audiențe: Vineri: 13-14

Prodecan activitate ştiinţifică şi evaluare:
Prof. Dr. Dana Pop
Program audiențe: Luni: 14-15

Prodecan management, dezvoltare academică și probleme ale studenților:
Prof. Dr. Sorin Claudiu Man
Date de contact: e- mail: 
Program audiențe: Marti: 14-15

Prodecan responsabil cu activitatea didactică:
Prof. Dr. Soimița Mihaela Suciu
Date de contact: e- mail:
Program audiențe: Joi: 13 - 14

Prodecan responsabil cu evaluarea și asigurarea calității:
Prof. dr. Carmen Mihaela Mihu
Date de contact: e- mail:
Program audiențe: Miercuri: 14 - 15

Prodecan relații internaționale și studenți străini:
Prof. dr. Daniel Mureșanu
Date de contact: e- mail:
Program audiențe: Vinerii: 12 - 13

Administrator șef al facultății:
Ing. Goga Augustin
Adresa: str. Pasteur nr. 4, et. 1
Telefon:

Secretar șef facultate:
Meseșan Valeria
Adresa: str. Pasteur nr. 4, et. 1
Telefon: 0374834114
e-mail:

SiglaFM100