Mera Mihaela

Didactic:
Autor curs: "General Pathology for English Students", Editura Medicală Universitară "Iuliu Hațieganu", 2006.
Curs și lucrări practice cu studenții Facultății de Medicină Generală (an I AM și PM, II, III Laborator Clinic).
Curs și lucrări practice cu studenții Facultății de Medicină Dentară, linia română și engleză, an III.
Lucrări practice cu studenții Facultății de Medicină Generală, linia română și engleză, an III.
Îndrumător științific pentru elaborarea tezelor de licență studenți.
Îndrumător al rezidenților de anatomie patologică.

Științific:
Responsabil de Proiect National de Cercetare, PNII CNMP, cod 41-054/2007: «Valoarea prognostică și terapeutică a limfangiogenezei tumorale. Studiu anatomo-clinic și experimental în tumorile maligne solide».
Director de Proiect Multianual de Cercetare Științifică 2007-2008, grant CNCSIS tip A, cod 548: «Evaluarea unor indicatori morfologici (neoagiogeneza), imagistici și moleculari (VEGF și survivina) ai potențialului metastazant al melanomului malign uveal»

Profesional:
Activități de specialitate (autopsii, biopsii), în cadrul Prosecturii Spitalului Județean de Urgentă Cluj-Napoca.

Informations supplémentaires

  • Grad didactic: Conferenţiar
  • Telefon: 0743214555
  • Adresă email:
Lu 9232 fois