Mihu Dan

Şeful Disciplinei Obstetrică-Ginecologie II, membru în Consiliul Departamentului M 09 şi Senatul Universităţii.
Activitate didactică cu studenţii Facultăţii de Medicină (Medicină anul VI, AML, Moaşe). Susţinerea unui învăţământ centrat pe student, cu orientare spre latura practică. Coordonare lucrări de licenţă, stimularea activităţii de cercetare a studenţilor. Elaborarea de materiale didactice.
Activitate de cercetare prin participarea şi coordonarea unor granturi de cercetare câştigate prin competiţie. Elaborarea şi publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste cotate ISI sau BDI. Participarea şi comunicarea rezultatelor cercetării la manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale. Elaborarea de capitole în monografii de specialitate.
Activitate medicală, ca medic primar obstetrică-ginecologie, şef de secţie, integrată în activitatea didactică şi de cercetare. Pregătire în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare în domenii cum ar fi ecografia în obstetrică-ginecologie, laparoscopia în chirurgia ginecologică, colposcopia, histeroscopia.

Informations supplémentaires

  • Grad didactic: Profesor
  • Telefon: 0264596893
  • Adresă email:
Lu 14885 fois