Imprimer cette page
dimanche, 20 septembre 2020 15:19

În atenția personalului didactic – informații privind acordarea indemnizației de integrare clinică

  La inițiativa Asociației Rectorilor Universităților de Medicină și Farmacie din România, a fost elaborată o propunere legislativă care vizează modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la acordarea de indemnizații personalului didactic medico-farmaceutic din universități. După adoptarea de Camera Deputaților, în 25 august 2020, propunerea a fost promulgată vineri, 18 septembrie 2020, de președintele Klaus Iohannis.

  Potrivit unui amendament al Comisiei de Sănătate adus articolului 165, „În spital, în ambulatoriile de specialitate sau în alte unităţi, după caz, se pot desfăşura şi activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar, precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică medicală. Aceste activităţi se desfăşoară sub îndrumarea personalului didactic integrat. Activităţile de învăţământ şi cercetare vor fi astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale”.

  Potrivit unui alt amendament, personalul didactic medico-farmaceutic din universităţi care au în structură facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate beneficiază de integrare clinică în unităţile şi instituţiile din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, în unităţile medicale din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în unităţile şi instituţiile medicale din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi în spitale şi cabinete private.

  Începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2021, această categorie de cadre didactice, care desfăşoară activitate integrată, beneficiază şi de o indemnizaţie lunară egală cu 50% din salariul de bază al funcţiei de medic, medic stomatolog sau farmacist, corespunzător vechimii în muncă şi gradului profesional deţinut, deci un total de 100%. Indemnizaţia prevăzută de proiectul de lege se suportă de la bugetul de stat.
  Scopul acestei inițiative legislative a fost eliminarea diferențelor salariale între sistemul de educație și cel sanitar și motivarea medicilor și farmaciștilor cu funcții didactice de a rămâne în continuare la catedre.

  Lu 5972 fois