UMF

CREȘTEREA PERFORMANȚELOR CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE, SUSȚINEREA EXCELENȚEI ÎN CERCETARE ȘI A INOVĂRII ÎN MEDICINĂ" – PROGRES

logo

 

PROGRES este un proiect de dezvoltare instituțională, de finanțare a excelenței în Cercetare, Dezvoltare și Inovare finantat prin Programul I-Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2-Performanta Institutionala, Contract de finantare nr.40PFE/30.12.2021.

Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca se clasează în topul universităților cu profil medical la nivel național, având în același timp caracter competitiv și la nivel european. Instituția de învățământ superior își propune să își mențină statutul de pol de excelență național în medicina personalizată și translațională și să își dezvolte și consolideze poziția în Europa de Est prin creșterea capacității și a performanței instituționale în acest domeniu.

UMF Cluj-Napoca deține astăzi datorită investițiilor din ultimii ani din fonduri interne si externe sau fonduri de dezvoltare instituțională una din cele mai perfomante infrastructuri de cercetare la nivel național, cu o politică a cercetării puternic integrată în mediul academic. În ultimii ani, în conformitate cu tendințele internaționale și europene UMF Cluj-Napoca a început să își dezvolte și a treia misiune prin sprijinirea inițiativelor antreprenoriale și a transferului tehnologic.

UMF Cluj-Napoca îmbină trei arii de activitate principale: academic, cercetare și antreprenoriat/inovare în vederea dezvoltării unei resurse umane competitive, orientării activității de CDI către principalele provocări în domeniul sănătății și implementarea în spațiul clinic a unei conduite cu competitivitate internațională.

Astfel, în cadrul Planului de Dezvoltare Institutionala 2022-2024 UMF Cluj-Napoca propune un plan axat pe trei piloni de cercetare dezvoltare și antreprenoriat: Pilonul 1 de Dezvoltare a activităților suport pentru cercetare; Pilonul 2 de Inovare și transfer de cunostinte; Pilonul 3 de Management al calității mediului de cercetare. Implementarea activităților prevăzute în cadrul celor trei piloni va avea ca rezultat dezvoltarea de noi grupuri și direcții de cercetare, aliniate cu direcțiile existente la nivel european și internațional, iar aceste grupuri vor fi integrate în organigrama funcțională a organizației ca parte integrantă a platformei de cercetare- dezvoltare- inovare.

 

UMF CLUJ TECHNOLOGY TRANSFER DAYS - 17-18 mai 2023 - invitație; afiș; program, program detaliat.

 

Program - Technology Transfer Days - 3-4 mai 2022 desfășurat în cadrul activității I.3 din Planul de realizare al proiectului

Invitație - Technology Transfer Days - 3-4 mai 2022

UMF Cluj Technology Transfer Days 2022 - Aftermovie

Invitație - Simpozionul științific intrauniversitar de diseminare a rezultatelor cercetării

WORKSHOP PENTRU CERCETĂTORI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ - InvitațieProgram

 

Program - Simpozion științific intrauniversitar de diseminare a rezultatelor cercetării - 05 mai 2022 desfășurat în cadrul activității I.4 din Planul de realizare al proiectului

Obiective

Indicatori

Rezultate

 

Procedura - Progres 2022 - suplimentare acordare burse de publicare

 

Anunțuri

 

Acest proiect este finantat de catre Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii prin Programul I-Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2-Performanta Institutionala, Proiecte de finantare a excelentei in CDI, Contract de finantare nr.40PFE/30.12.2021