UMF

Informaţii generale - Învăţământul postuniversitar

 

Învăţământul postuniversitar medical şi farmaceutic asigură specializarea şi perfecţionarea personalului cu studii superioare în domeniu, în vederea dobândirii/îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini, necesare creşterii calităţii asistenţei medicale şi nivelului de performanţă în domeniul respectiv.
Învăţământul postuniversitar medical şi farmaceutic este coordonat de către Ministerul Educației Naționale, împreună cu Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România etc.
Formele de învăţământ postuniversitar medical oferite de universitatea noastră cuprind:
            a. cursuri postuniversitare de perfecţionare;

            b. cursuri postuniversitare de pregătire în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare;
Cursurile în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare reprezintă o formă de pregatire postuniversitară în domenii tehnice, diagnostice sau terapeutice, complementare unor specialitati medico-farmaceutice.
Atestatul de studii complementare se obține numai de către medicii sau farmaciştii specialiști sau primari, după efectuarea unui program de pregătire aprobat de Ministerul Sănătății și după promovarea examenului final.
Activităţile de educaţie medicală continuă sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite Credite de Educaţie Medicală Continuă (EMC), respectiv Credite de Educaţie Farmaceutică Continuă (EFC). Aceste credite sunt acordate de către colegiile profesionale din România.
Creditele obţinute de medici, medici dentiști şi farmacişti, în urma participării la activităţile de Educaţie Medicală Continuă, respectiv la cele de Educaţie Continuă Farmaceutică, contribuie la alcătuirea punctajului profesional al medicului, medicului dentist, respectiv al farmacistului.
La finalul cursului se face o evaluare cu calificativul admis sau respins şi se eliberează un certificat care atestă participarea la curs.