Informații abilitare

Abilitarea reprezintă certificarea calităţii unei persoane de a conduce lucrări de doctorat.Teza de abilitare relevă capacităţile şi performanţele didactice şi de cercetare ale candidatului. Atestatul de abilitare este acordat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).

 

Ordin privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare

Standardele minimale de abilitare

Anexele privind standardele minimale de abilitare

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT - Ordin de Ministru prin care s-a conferit calitatea de conducător de doctorat/abilitarea/decizia de recunoaştere

Procedură abilitare valabilă din 01.10.2017

Regulament privind obținerea atestatului de abilitare

Precizări ale CSUD asupra punctului 5 din Anexa 20 şi 23 a OM Nr. 6129/20.12.2016

PROCEDURA privind  recunoașterea  automată de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate poate fi consultată accesând acest link