Luni, 05 Septembrie 2016 15:40

Conținutul dosarului de înscriere la admitere la studii universitare de master·        Fișă de înscriere, însoțită de chitanța de achitare a taxei de înscriere (300 lei se achită la casieria universității)

·        Diploma de studii superioare în original (sau actul echivalent)

·        Foaia matricolă în original (sau actul echivalent)

·        Certificatul de naștere în original

·        Certificatul de căsătorie în original (dacă este cazul)

·        Declarație că nu a mai urmat studii universitare de master în regim subvenționat de la bugetul de stat

·        Curriculum vitae

·        Adeverință de la medicul de familie, din care să rezulte că nu suferă de afecțiuni incompatibile cu calitatea de student

·        4 fotografii ¾ cm

·        Dosar plic
 

Accesat de 17332 de ori

Selecție - anunțuri