Benedec Daniela

Activitatea didactă constă în predarea cursurilor de Istoria Farmaciei (anul III, Farmacie), Farmacognozie (anul III, Farmacie), Fitoterapie (anul IV, Farmacie), precum şi a lucrările practice de Farmacognozie (anul III, Farmacie). Activitatea ştiinţificã constă în caracterizarea fitochimică a unor extracte vegetale obţinute de la specii medicinale din flora României (Hyssopus officinalis, Ocimum basilicum, Populus sp., Achillea sp., Mentha sp., Origanum vulgare, etc), investigarea unor bioactivităţi (antioxidantă, antimicrobiană, antiinflamatoare), precum şi obţinerea unor preparate standardizate în principii active (flavonoide, derivaţi fenilpropanici, polifenoli totali). Rezultatele cercetãrilor au fost prezentate la diferite manifestãri ştiinţifice naţionale şi internaţionale) şi publicate în reviste de specialitate.

Informații

  • Grad didactic: Șef lucrări
  • Telefon: 0264-595754
  • Telefon personal: 0740000578
  • Adresă email:
Accesat de 6436 de ori