Iuga Cristina Adela

Licenţiat în Farmacie din anul 1995. Din anul 1996 până în prezent a activat în cadrul Disciplinei Analiza Medicamentului. In anul 2001 a obținut titlul de master în Analiza Medicamentului; în anul 2002 a devenit farmacist primar, specialitatea farmacie generală, iar în anul 2008 farmacist primar, specialitatea laborator farmaceutic. Din anul 2003 este doctor în Ştiinţe Medicale domeniul Farmacie.
Experienţa didactică: Titular al cursului și activităților practice de Analiza Medicamentului pentru studenții anului V Farmacie. Din anul 2010 este director al programului de masterat „Științe Farmaceutice Aplicate”.
Direcții de cercetare: evaluarea calității și stabilității formelor farmaceutice prin metode separative de analiza, in special LC/MS/MS, aplicate in metabolomică și proteomică

Informații

  • Functie: Prodecan
  • Grad didactic: Conferenţiar
  • Telefon: 0364886437
  • Adresă email:
Accesat de 10669 de ori