Bodoki Ede

Conferențiar universitar, doctor în Știinte medicale, domeniul Farmacie la U.M.F. „Iuliu Hațieganu" din anul 2008. Domeniile de interes în cercetare sunt:
– Tehnici de separare cromatografice și electroforetice – (HP)TLC, CE, HPLC în analiza compuşilor bioactivi, substanţe medicamentoase, alimente şi poluanţi
– (Bio)electroanaliză cu aplicații în analiza farmaceutică, biomedicală şi de mediu
– Metode spectroscopice (UV-Vis, FT-IR, Raman, SERS)
– Tehnici analitice cuplate (HPLC-MS, HPLC-EC, HPLC-EC-MS, EC-MS, CE-EC, FIA-EC, FIA-UV, spectroelectrochimie)
– Analiză chirală
– Validarea metodelor analitice
– Chemometrie

Accesat de 8600 de ori