Chimie analitică şi analiză instrumentală

Chimie analitică şi analiză instrumentală

Adresa: str. Pasteur, nr. 4
Telefon: +40264597256, int. 2412; +40750774412

Şef de disciplină - Prof. dr. Radu Oprean
Telefon: 0264597256 int. 2412
E-mail:

Disciplina de Chimie analitică şi analiză instrumentală din cadrul Departamentului I Farmacie, oferă studenţilor din anii I şi II cursuri şi lucrări practice de laborator de Chimie analitică calitativă, Chimie analitică cantitativă şi Analiza instrumentală, în limbile română, franceză şi engleză, iar studenţilor din anul I laborator clinic, cursul şi laboratorul de Chimie generală şi analitică în limba romană.

Infrastructura disciplinei cuprinde următoarele spaţii: sala mare de lucrări practice, sala de balanţe, laboratorul de analize instrumentale, laboratorul de metode de separare, sala seminar-bibliotecă la parterul clădirii din str.Pasteur, nr.4 şi laboratorul de metode electrochimice la etaj. Dintre echipamentele didactice menţionăm: mese de laborator cu suprafeţe rezistente la acizi, baze şi solvenţi organici, prevăzute cu console echipate cu instalaţii electrice, sanitare şi de gaz, dulapuri speciale pentru reactivi chimici solizi şi în soluţie, nişe chimice prevăzute cu exhaustare şi sisteme de protecţie a personalului, distilator de capacitate mare, sticlărie şi ustensile de laborator pentru analiza calitativă şi cantitativă, mese de laborator antivibraţie pentru cântăriri analitice, balanţe analitice, calculatoare, pH-metru Radelkis, spectrocolorimetru Spekol, spectrofotometru Specord, conductometru Radelkis, potenţiometru Metrohm.
Laboratoarele de cercetare ale disciplinei sunt echipate cu generator apă ultrapură MilliQ, cromatograf OPLC Pharmacia, densitometru Desaga, accesorii cromatografie de gaze şi de lichide, kit pentru cromatografie în strat subţire, sistem cromatografic HPLC Shimadzu 10A, sistem cromatografic HPLC Pharmacia LKB, sistem electroforeza capilara Agilent, rotavapor, potenţiostat PGSTAT 30, multipotesţiotat PGSTAT MAC100, accesorii electrochimie, potenţiostat PGSTAT 302N cu microbalanţă de cuarţ, pompă de înaltă precizie Waters 590, electrod disc rotitor pentru AUTOLAB PGSTAT 30, potenţiostat portabil Palmsens, pompă peristaltică Heidolph, baie Ultrasonica Raypa.

 

Tipărire

 

Lista alfabetică a personalului