Analiza medicamentului

Analiza medicamentului

Adresa: str. Louis Pasteur nr. 6, et. 2
Telefon: 0264 402331
Fax: 0264 402331

Şef de disciplină – Conf. dr. Cristina Iuga
Telefon: 0264402331;
E-mail:

La momentul actual la disciplină activează un conferențiar, doi șefi de lucrări și un asistent universitar care sunt implicați atât în activitatea de cercetare, cât și în cea didactică. Abilitățile noastre sunt legate de o capacitate foarte bună de a combina principiile teoretice din chimia analitică cu necesitățile din industria farmaceutică și a aplica metode moderne de învățare (platforme multimedia) în limba română, franceză și engleză. Disciplina Analiza Medicamentului a devenit una dintre disciplinele importante ale Facultății de Farmacie datorită implicării active în activitatea didactică și de cercetare, dar și colaborării fructuoase cu companiile farmaceutice. Direcțiile noastre de cercetare includ: evaluarea și asigurarea calității medicamentului din etapa de preformulare până la cea de produs finit prin metode moderne de analiza, metode separative (LC, GS, MS) si gel-electroforeza aplicate în metabolomică și proteomică. Colectivul nostru are numeroase articole publicate în mai multe reviste de specialitate bine cotate.

Cursuri oferite
Analiza Medicamentului (anul V, Farmacie)
Medicamente biologice și control biologic al medicamentelor (anul IV, Farmacie)
Metodologia cercetării științifice (anul IV, Farmacie și anul III Nutriție și Dietetică)

Programe de master
Suntem coordonatorii programului de master – Științe farmaceutice aplicate. Membrii colectivului nostru sunt implicați în activitatea didactică din cadrul următoarelor programe de masterat organizate la Facultatea de Farmacie: Toxicologia medicamentului și a mediului, Forme farmaceutice moderne, respectiv Nutriția și calitatea vieții

 

Tipărire

 

Lista alfabetică a personalului