Marți, 02 Aprilie 2019 10:17

INFORMAȚII REFERITOARE LA PRACTICA MEDICALĂ DE SPECIALITATE

INFORMAȚII REFERITOARE LA PRACTICA MEDICALĂ DE SPECIALITATE

 

Ce este practica medicală de specialitate?

Practica medicală de specialitate este o activitate didactică obligatorie în curriculum-ul Facultății de Medicină, începând cu anul I și până în anul V.

 

Care este durata și perioada de desfășurare a practicii clinice de specialitate?

Conform Planului de învățământ, numărul de ore de practică de vară este de 120 sau 160 de ore pentru fiecare an de studiu.

 

Practica de vară se desfășoară pe o perioadă de maxim 4 săptămâni, timp de maxim 8 ore/zi.

În legătură cu durata stagiul de practică medicală de specialitate, primează numărul de ore efectuate și nu numărul de zile. În cazul efectuării a 8 ore de practică/zi, stagiul va dura 20 zile lucrătoare.

 

Practica medicală de specialitate se poate desfășura în perioada 05.07 - 24.09.2021 (cu excepția studenților implicați în proiectul Medpract care vor efectua practica de vară după un orar prestabilit) și poate să înceapă în orice zi din perioada mai sus menționată. De exemplu, pentru a efectua 160 de ore de practică cu 8 ore de practică/zi, activitatea trebuie începută cel târziu în data de 30.08.2021.

 

Convenția-cadru privind efectuarea stagiilor de practică

Convențiile-cadru se pot descărca de pe site-ul Facultății de Medicină. Ele vor fi semnate de partenerii de practică (medici de familie / manageri de spitale), de student și apoi de reprezentantul UMF. Studenții care efectuează practica de specialitate în România vor prezenta convenții în limba română (indiferent de linia de studiu: română, franceză sau engleză). Studenții care efectuează practica de specialitate în afara României, vor utiliza convențiile-cadru în limba franceză sau engleză după caz.

Convenția-cadru trebuie semnată de către managerul instituției unde se efectuează practica, șeful secției și medicul îndrumător/tutorele de practică; NU uitați să fie completată rubrica referitoare la specialitatea îndrumătorului. În cazul studenților din anul I, convenția-cadru va fi semnată de medicul de familie îndrumător al practicii medicale;

Convențiile-cadru trebuie depuse în originalla Decanatul Facultății de Medicină până la data de 8 octombrie 2021, copie până în 24 septembrie 2021.

 

Unde se desfășoară practica medicală de specialitate?

Practica medicală de specialitate se desfășoară astfel:

  • studenții anilor I-V în unități medicale din Cluj-Napoca sau în alt oraș din țara de origine a studentului (excepție studenții străini care vor efectua practica în țara de origine).

 

Studenții anului I  își desfășoară practica medicală de specialitate în cabinete de medicină de familie, studenții anilor II - IV își desfășoară practica medicală de specialitate pe secții în spitale.

Studenții anului V își desfășoară practica medicală de specialitate în cabinete de medicină de familie sau pe secții în spitale.

 

Studenții anilor II și III își desfășoară practica medicală de specialitate pe secții clinice cu profil medical. Specialitățile care se încadrează în această categorie sunt: medicină internă, cardiologie, gastroenterologie, hepatologie, neurologie, psihiatrie, hematologie, pneumologie, nefrologie, diabet zaharat, boli de nutriție, endocrinologie, boli infecțioase, dermatologie, pediatrie, oncologie medicală, reumatologie, reabilitare medicală, geriatrie, ATI, medicină de urgență, alergologie-imunologie, farmacologie clinică, radiologie/imagistică, medicină nucleară.

 

Studenții anului IV își desfășoară practica medicală de specialitate pe secții clinice cu profil chirurgical. Specialitățile care se încadrează în această categorie sunt: chirurgie generală, chirurgie oncologică, ortopedie-traumatologie, neurochirurgie, ORL, chirurgie pediatrică, oftalmologie, chirurgie cardiovasculară, obstetrică-ginecologie, chirurgie toracică, urologie, chirurgie plastică, chirurgie orală și maxilofacială. Alte specialități în care studenții anului IV își pot desfășura practica de vară sunt cele de radiologie-imagistică.

 

Studenții anului V își desfășoară practica medicală de specialitate în cabinete de medicină de familie sau pe secții clinice cu profil medical sau cu profil chirurgical.

 

ATENȚIE! Efectuarea stagiului de practică într-o specialitate neaprobată pentru anul respectiv de studiu duce la invalidarea stagiului de practică medicală de specialitate (de exemplu, dacă un student de anul II efectuează stagiul de practică pe o secție clinică cu profil chirurgical stagiul nu va fi validat).

 

Cine poate fi îndrumător de practică?

Îndrumătorii de practică medicală de specialitate trebuie să fie medici specialiști.

 

Care sunt obiectivele educaționale ale practicii clinice de specialitate?

Obiectivele educaționale pentru practica medicală de specialitate sunt prezentate în Caietul de practică medicală pentru studenții Facultății de Medicină.

 

Care sunt manoperele pe care studentul trebuie să le efectueze în cursul practicii medicale de specialitate?

Manoperele medicale pe care fiecare student va trebui să le efectueze în timpul stagiului de practică medicală de specialitate sunt cuprinse și prezentate în Caietul de practică medicală pentru studenții Facultății de Medicină corespunzător anului de studiu.

 

Câte credite numără practica medicală de specialitate?

Pentru această activitate studenții vor primi 3 credite pe an.

 

Cum este evaluată practica medicală de specialitate?

Practica medicală de specialitate este notată cu calificativul admis/respins de către o comisie numită de către Consiliul Facultății de Medicină. Notarea și acordarea creditelor se efectuează în perioada 27.09-01.10.2021.

 

Ce documente trebuie depuse în vederea evaluării practicii medicale de specialitate?

Fiecare student va trimite în format electronic (scanat), prin e-mail (pe adresa de e-mail specifică pentru practica medicală de specialitate pe an și limbă de studiu), următoarele documente:

  1. Fișa de evaluare completată și semnată de către medicul specialist îndrumător/tutorele de practică;
  2. Portofoliul de activități (vezi cerințele din Convenția-cadru a anului de studiu în curs);
  3. Lista completată a manoperelor obligatorii efectuate (din Caietul de practică medicală de specialitate, conform cerințelor anului de studiu în curs).

 

Documentele vor trimise până la data de 24 septembrie 2021.

 

Atenție: convenția-cadru trebuie depusă la Decanat în original până în 8 octombrie 2021.

 

 

Convențiile de practică de vară pentru anul universitar 2019-2020

Medicină - Română

Asistență Medicală Generală

Balneofiziokinetoterapie și Recuperare

Radiologie și Imagistică

 

Convențiile de practică de vară pentru anul universitar 2020-2021

Medicină - Română

Asistență Medicală Generală

Balneofiziokinetoterapie și Recuperare

Radiologie și Imagistică

 

Accesat de 56318 de ori

Selecție - anunțuri