Marți, 02 August 2022 14:13

Sesiunea de transferuri pentru anul universitar 2022-2023

La Universitatea de Medicină și Farmacie „ Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca se pot transfera studenții unor instituții de învățământ superior de stat acreditate, conform Legii Educației
nr. 1/2011 și a Cartei universitare în vigoare.

Important: Se pot transfera la Facultatea de Medicină studenți integraliști (fără examene restante). Pentru evaluarea dosarului candidatul trebuie să aibă media generală minim 9,00.

Conform Hotărârii de Senat nr. 7 din 29 iulie 2021 s-au aprobat următoarele:

  • Mobilitatea academică definitivă a studentului poate fi efectuată în cadrul UMFIH de la un program de studiu cu un număr mai mare de credite ECTS la unul cu un număr mai mic de credite ECTS (și nu invers) conform Cartei UMFIH sau de la o universitate de stat acreditată, din aceeași ramură de știință ţinând cont de compatibilitatea specializărilor, de planurile de învăţământ și de aplicarea Ghidului ECTS. Candidaţii declarați admişi în urma concursului de admitere și ulterior înmatriculați la programe de studiu cu același număr de credite ECTS, vor putea schimba programul de studiu, doar în baza unui nou examen de admitere.
  • Nu pot aplica pentru mobilitatea academică definitivă candidații proveniți din țările NON -UE.

Numărul de locuri disponibile pentru transfer la Facultatea de Medicină, pentru anul universitar 2022-2023, este următorul:

Screen Shot 2022 08 02 at 1.11.59 PM

Pentru anul universitar 2022-2023 depunerea dosarului de transfer la Facultatea de Medicină are loc între 01.09 – 12.09.2022.

Acte necesare pentru depunerea dosarului de mobilitate academică definitivă:

I. Mobilitate academică definitivă de la o facultate din afara UMF Cluj spre Facultatea de Medicină:

1. Situația școlară semnată de conducerea facultății din care provine solicitantul;
2. Planul de învăţământ;
3. Programa analitică;
4. Certificat de competență lingvistică, după caz;
5. Certificat medical;
6. Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic de predare din instituția din care provine, contrasemnată de decanul facultății respective;
7. Scrisoare de motivație;
8. Aviz psihologic cu teste specifice pentru Facultatea de Medicină
9. Adeverință care să ateste dacă studentul a beneficiat sau nu de bursă, anii universitari – semestre și categoria acesteia, și mențiunea dacă a avut sau nu a avut aplicate sancțiuni pe perioada studiilor.
10. Cerere
11. Dovada plății taxei de transfer

II. Mobilitate academică definitivă, a studenților internaționali, de la o facultate din UE, SEE, state terțe spre Facultatea de Medicină:

1. Situația școlară semnată de conducerea facultății din care provine;
2. Planul de învăţământ;
3. Programa analitică;
4. Certificat de competență lingvistică, după caz;
5. Certificat medical conform specificului programului de studiu;
6. Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic de predare, contrasemnată de decanul facultății;
7. Copie xerox după certificatul de naștere și pașaport;
8. Copie după diplomă și foaia matricolă de la absolvirea liceului;
9. Atestat CNRED privind recunoașterea studiilor absolvite anterior (cetățenii români cu diplome obținute în străinătate, cetățeni din state UE, SEE și Confederația Elevețiană);
10. Scrisoare de acceptare la studii în România (cetățenii din state terțe UE înmatriculați în regim CPV);
11. Aviz psihologic cu teste specifice pentru Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie;
12. Copie după Ordinul de Ministru privind înmatricularea la instituția de origine (studenții români de pretutindeni, cetățeni stărini de etnie română sau cetățenii români cu domiciliul în străinătate care beneficiază de statutul de „bursier al statului român”).
13. Cerere
14. Dovada plății taxei de transfer

Pentru evaluarea psihologică candidații vor prezenta un aviz psihologic, obținut de la un psiholog din afara universității care să includă o descriere a personalității.

În plus, candidații vor avea un interviu online privind orientarea în carieră în cadrul Centrului de Consiliere pentru Carieră. Pentru acest interviu, candidații vor solicita o programare doamnei Ana Maria Tegzeșiu (  în perioada 1-2 septembrie) sau doamnei Maria Giurgean (  în perioada 5-12 septembrie).

Toate documentele se trimit în format electronic pe adresa de email:  

Rezultatele vor fi comunicate în data de 21.09.2022.

Taxe de transfer de la alte universități la U.M.F. „ Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca - 500 lei;

Taxa de transfer poate fi plătită prin virament bancar în contul:

- pentru cei care plătesc din cont din România:

BENEFICIAR
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,IULIU HAŢIEGANU"
COD FISCAL: 4288047;
BANCA BENEFICIARULUI : TREZORERIA CLUJ
ADRESA BENEFICIARULUI: Str. Victor Babes, Nr.8, Cluj-Napoca, România
CONT IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX
REPREZENTAND: taxa transfer la UMF pentru NUME STUDENT, FACULTATE Este foarte importantă menţionarea persoanei pentru care se plăteste taxa, care poate fi diferită de cel care plăteste.

- cont pentru plata taxa transfer din străinătate (Taxa trebuie achitată obligatoriu în lei):

Beneficiary/BENEFICIAR
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE ,,IULIU HATIEGANU"
ADRESS/ Adresa Beneficiarului : Cluj-Napoca, România
Beneficiary account number/numar cont beneficiar
CONT IBAN : RO10BTRL01301202964565XX
COD SWIFT/BIC: BTRLRO22
Beneficiary’s bank/ Banca beneficiarului : BANCA TRANSILVANIA
ADRESS OF THE BANK/ADRESA BĂNCII : Str. Eroilor Nr. 36, Cod 400129, Cluj-Napoca, România.
REPRESENTING/Reprezentand: taxa transfer- NUMELE STUDENTULUI, FACULTATEA

Date de contact:
Secretar șef facultate,
Andrea Boleman
Telefon: 0374834114

Accesat de 6017 de ori

Selecție - anunțuri