Eniu Daniela

Cercetarea mea ştiinţifică cuprinde o arie mai largă de studii privind compoziţia, structura, proprietăţile fizico-chimice (electrice, magnetice, optice) precum şi aplicaţiile biologice ale mai multor tipuri de sticle şi vitroceramici. În acest sens am efectuat şi efectuez în continuare studii de analiză termică diferenţială (TG, DTG, DTA), densitate, cristalinitate, difracţie de raze X, spectroscopie fotoelectronică cu radiaţie X, rezonanţă paramagnetică electronică, fotospectroscopie cu raze X (XPS), magnetizare, rezonanţă magnetică nucleară.
Am conceput, realizat şi analizat mai multe sisteme vitroase şi vitroceramice care au aplicaţii potenţiale în medicină, (oncologie, ortopedie) şi medicină dentară.

Informații

  • Grad didactic: Conferenţiar
  • Telefon personal: 0745772155
  • Adresă email:
Accesat de 7436 de ori