Procopciuc Lucia

Activitatea didactică- cursuri și/sau lucrări de laborator ● Chimia materialelor dentare, Colegiul de Tehnică Dentară, anul I ● Biochimie, AML și PM, anul I, Biochimia cavității bucale, Medicină Dentară, anul I.

Activitatea de cercetare, experiența managerială: Principala sa preocupare în ultimii 17 ani a fost cercetarea științifică în domeniul geneticii. Activitatea de cercetare științifică este reprezentată de conducerea unor granturi bazate pe aplicații ale metodelor genetice în diagnosticarea și prevenția în diferite patologii cum ar fi: boala cardiovasculară- hipertensiunea arterială, insuficiența cardiacă, sindrom metabolic, oala tromboembolică- diagnosticul ulcerului venos de gambă TVP, boli dermatologice- vitiligo, afecțiuni neuropsihice- schizophrenia, patologia oncologică cu referire la cancerul colorectal sporadic, complicațiile obstetricale- preeclampsia, avorturile spontane. Competența sa în domeniul geneticii moleculare include aplicarea următoarele tehnici: ● tehnici de izolare și cunatificare a materialului genetic, ADN și ARN ● tehnicile PCR și RT-PCR ● digestia enzimatică a ampliconilor cu endonucleaze specifice (tehnica RFLP) ● detecția colorimetrică a mutațiilor utilizând un complex sttreptavidină- peroxidază ● tehnica SSCP de identificare a polimorfismelor ● electroforeza în gel de agaroză și gel de poliacrilamidă ● secvențare

Informații

  • Grad didactic: Profesor
  • Adresă email:
Accesat de 6038 de ori