Cătană Cristina-Sorina

Din anul 2013, Dr. Cristina-Sorina Cătană este sef de lucari la Disciplina de Biochimie Medicală a Universităţii „Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca. În 2011, a primit titlul de Doctor în Medicină, domeniul Imunologie, la aceeaşi universitate. Domeniile de cercetare sunt: Aging-ul sistemului imun în populaţia românească din Transilvania şi bolile lizozomale precum şi lucrările practice şi cursurile destinate studenţilor anului 1 şi 2, evaluarea studenţilor, realizarea materialelor de predare, participarea la conferinţe. În plus, a activat ca formator în cadrul programelor de formare- dezvoltare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, organizate de departamentul de Psihologie al Universităţii „Babeş Bolyai"din Cluj-Napoca:

  • Magister I : Consiliere şi Orientare- Dezvoltarea Cognitiv-Emoţională şi Prevenţia Tulburărilor de Comportament la Elevi şi Preşcolari
  • Magister II: Intervenţii Corective şi de Optimizare a Competenţelor de Control Cognitiv- Emoţional şi de Orientare Vocaţională a Elevului şi Preşcolarului

Ca medic de laborator realizează analiza diferitelor produse patologice.

Informații

  • Grad didactic: Șef lucrări
  • Adresă email:
Accesat de 5879 de ori