118 - Poluarea interioară – expunere, efecte, control

Locul desfășurării: Disciplina Igienă, Str. Pasteur 6

Perioada: 5-17 octombrie 2015

Durata: 24 ore Nr. ore teoretice: 18 ore

Nr. ore demonstrații practice: 4 ore

Nr. ore evaluare finală: 2 ore

Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Monica Popa

Colaboratori: Conf. Dr. Dana Sîrbu, Conf. Dr. Daniela Curseu, Sef lucr. Dr. Bogdana Năsui, Asist.Dr. Ciuciuc Nina

Prețul cursului: 200 lei si 120 lei pentru rezidenți, doctoranzi cu frecvență

Adresabilitate: absolvenți ai Facultății de Medicină, rezidenți si specialiști în igienă și alte specialități .

Nr. min.-max. de cursanți: 5 - 15
Accesat de 419 de ori