119 - Actualităţi în siguranța alimentelor şi sănătatea umană

Locul desfășurării: Disciplina Igienă, Str.Pasteur 6

Perioada: 2-13 noiembrie 2015

Durata: 32 ore Nr. ore teoretice: 26 ore

Nr. ore demonstrații practice: 4 ore

Nr. ore evaluare finală: 2 ore

Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Dana Sîrbu

Colaboratori:Prof. Dr. Monica Popa, Conf. Dr. Daniela Curseu, Sef lucr. Dr. Bogdana Năsui, Asist.Dr. Ciuciuc Nina

Prețul cursului: 200 lei si 120 lei pentru rezidenți, doctoranzi cu frecvență

Adresabilitate: absolvenți ai Facultății de Medicină Dentară, ai Facultății de Medicină, rezidenți si specialiști în igienă și alte specialități .

Nr. min.-max. de cursanți: 5 – 15
Accesat de 362 de ori