120 - Măsuri de igienă in prevenirea infecțiilor nozocomiale

Locul desfășurării: Disciplina Igienă, Str.Pasteur 6

Perioada: 7-15 decembrie 2015

Durata: 26 ore Nr. ore teoretice: 14 ore

Nr. ore demonstrații practice: 10 ore

Nr. ore evaluare finală: 2 ore

Cadre didactice de predare:Coordonator: Conf. Dr. Daniela Curseu

Colaboratori: Prof. Dr. Monica Popa, Conf. Dr. Dana Sîrbu, Sef lucr. Dr. Bogdana Năsui, Asist.dr. Ciuciuc Nina

Prețul cursului: 150 lei si 120 ei pentru rezidenți, doctoranzi cu frecvență

Adresabilitate: absolvenți ai Facultății de Medicină, Medicină Dentară, rezidenți si specialiști în igienă și alte specialități .

Nr. min.-max. de cursanți: 5 - 10
Accesat de 490 de ori