121 - Actualități si tendințe privind rolul igienei în practica stomatologică

Locul desfășurării: Disciplina Igienă, Str.Pasteur 6

Perioada: 10-20 ianuarie 2016

Durata: 32 ore Nr. ore teoretice: 24 ore

Nr. ore demonstrații practice: 6 ore

Nr. ore evaluare finală: 2 ore

Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr Dana Sîrbu

Colaboratori: Prof. Dr. Monica Popa, Conf. Dr. Daniela Curseu, Sef lucr. Bogdana Năsui

Prețul cursului: 200 lei si 120 lei pentru rezidenți, doctoranzi cu frecvență

Adresabilitate: absolvenți ai Facultății de Medicină Dentară, ai Facultății de Medicină, rezidenți si specialiști în igienă și alte specialități.

Nr. min.-max. de cursanți: 5 – 10
Accesat de 355 de ori