122 - Actualități în dezvoltarea fizică a copiilor si tinerilor. Evaluarea comportamentelor cu risc

Locul desfășurării: Disciplina Igienă, Str.Pasteur 6

Perioada: 1-15 martie 2016

Durata 30 ore: Nr. ore teoretice: 14 ore

Nr. ore demonstrații practice: 14 ore

Nr. ore evaluare finală: 2 ore

Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Monica Popa

Colaboratori: Conf. Dr. Dana Sîrbu, Conf. Dr. Daniela Curseu, Sef lucr. Dr. Bogdana Năsui, Asist. Dr. Lucia Lotrean

Prețul cursului: 150 lei si 120 lei pentru rezidenți, doctoranzi cu frecvență

Adresabilitate: absolvenți ai Facultății de Medicină, rezidenți si specialiști în igienă și alte specialități

Nr. min.-max. de cursanți: 5 - 10
Accesat de 325 de ori