123 - Mediul si sănătatea – optimism sau pesimism?

Locul desfășurării: Disciplina Igienă, Str.Pasteur 6

Perioada: 1-15 aprilie 2016

Durata: 32 ore Nr. ore teoretice: 16 ore

Nr. ore demonstrații practice: 14 ore

Nr. ore evaluare finală: 2 ore

Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Daniela Curseu

Colaboratori: Prof. Dr. Monica Popa, Conf. Dr. Dana Sîrbu, Sef lucr. Dr. Bogdana Năsui, Asist. Dr. Ciuciuc Nina

Prețul cursului: 200 lei si 150 lei pentru rezidenți, doctoranzi cu frecvență

Adresabilitate: absolvenți ai Facultății de Medicină, rezidenți si specialiști în igienă și alte specialități

Nr. min.-max. de cursanți: 5 – 10
Accesat de 452 de ori