Imprimă această pagină

124 - Alimentaţia omului modern şi bolile cronice

  Locul desfășurării: Disciplina Igienă, Str.Pasteur 6

  Perioada: 15-30 mai 2016

  Durata: 32 ore Nr. ore teoretice: 26 ore

  Nr. ore demonstrații practice: 4 ore

  Nr. ore evaluare finală: 2 ore

  Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Dana Sîrbu

  Colaboratori:Prof. Dr. Monica Popa, Conf. Dr. Daniela Curseu

  Prețul cursului: 200 lei si 120 lei pentru rezidenți, doctoranzi cu frecvență

  Adresabilitate: absolvenți ai Facultății de Medicină, ai Facultății de Medicină Dentară, rezidenți si specialiști în igienă și alte specialități.

  Nr. min.-max. de cursanți: 5 – 15
  Accesat de 382 de ori