125 - Introducere în toxicologia factorilor de mediu

Locul desfăşurării: Disciplina Igienă, Str. Pasteur nr. 6, Cluj-Napoca

Perioada: 15-30 noiembrie 2015

Durata: 4 x 5 ore = 20 ore, din care:

18 ore teoretice

2 ore evaluare finală

Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. dr. Valeria Laza

Preţul cursului: 110 lei

Adresabilitate: absolvenţi ai Fac. de Medicină şi Stomatologie, rezidenţi şi specialişti de Igiena, absolvenţi ai Facultăţilor de Biologie, Chimie şi Geografie.

Număr de cursanţi: minim 5-maxim 15
Accesat de 421 de ori