126 - Program strategic de încurajare a unor comportamente prietenoase pentru mediu

Locul desfăşurării: Disciplina Igienă, Str. Pasteur nr. 6, Cluj-Napoca

Perioada: 15-31 mai 2016

Durata: 4 x 5 ore = 20 ore, din care:

18 ore teoretice

2 ore evaluare finală

Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. dr. Valeria Laza

Preţul cursului: 110 lei

Adresabilitate: absolvenţi ai Fac. de Medicină şi Stomatologie, rezidenţi şi specialişti de Igiena, absolvenţi ai Facultăţilor de Biologie şi Psihiatrie.

Număr de cursanţi: minim 5 maxim 15
Accesat de 425 de ori