Goşa Dana

Din 2002 şi până în prezent activez ca şi conferenţiar la Catedra de Farmacologie, toxicologie, farmacologie clinică a UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca. Sunt medic specialist radiodiagnostic şi farmacologie clinică. Din 2002 sunt investigator principal la Centrul de Bioechivalenţă Ranbaxy -Terapia SC. Din 2007 sunt investigator principal la Centrul Clinic de Bioechivalenta Kynetix SA. Am fost preocupată încă din studenţie de cercetarea ştiinţifică, axându-mă mai ales pe domeniul aritmiilor cardiace de natură centrală. Am participat la prezentarea conceptuală in cadrul Departamentului de Farmacologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca a patogeniei aritmiilor cardiace centrogene. Din punct de vedere experimental, între anii 1930 şi 1980 s-au făcut numeroase cercetări referitoare la patogenia acestor tulburări de ritm, si s-au investigat unele posibilităţi de tratament experimental. După anii ’80, interesul pentru acest tip de investigaţii a scăzut. La ora actuală, după cunoştinţele noastre numai în laboratorul Prof. Bousquet din Strasbourg se mai fac cercetări referitoare la aritmogeneza centrală. Începând cu sfârşitul anilor '90 am întreprins studii sistematice cu caracter experimental asupra aritmogenezei centrale. Rezultatele au fost publicate în numeroase articole apărute în reviste din ţară (34) şi din străinătate (2). De asemenea lucrările au fost prezentate la simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale, cele mai multe publicate în prossidingurile manifestării. Am împărtăşit experienţa acumulată unor colegi de specialitate de la Catedra de Farmacologie din Sibiu şi Oradea cu care am realizat şi lucrări ştiinţifice în colaborare. În prezent, imi desfăşor cercetarea ştiinţifică în domeniul analgeziei şi inflamaţiei experimentale, cercetări finalizate prin lucrări de diplomă si publicaţii în reviste de specialite din ţară. Sunt membru în Societatea Română de Farmacologie Clinică şi Toxicologie – Bucuresti, membru în Societatea Română  de Studiu a Chimioterapicelor-Iasi, membru în Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. Din 2007 am fost membru în Proiectul National: Implicaţii ale polimorfismului genelor CYP2C9, CYP2C19 şi MDR1 în evaluarea eficacităţii terapeutice ale medicamentelor antiepileptice în epilepsia idiopatica, FARMACYP. Din 2008 am fost membru în  Proiect in parteneriat: ERIC.

Informații

  • Grad didactic: Conferenţiar
  • Telefon: 0264595629; 0764447793
  • Adresă email:
Accesat de 6581 de ori