Pop Claudia-Felicia

Absolventă a Facultăţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, promoţia 1997. Cadru didactic – asistent universitar din anul 2003. Doctor în științe medicale, profil medicină, după susținerea în 2007 a tezei de doctorat cu titlul "Calitatea vieții la copilul cu astm bronșic" îndrumător științific prof dr Mircea Nănulescu.
Desfășoară o susținută activitate în scopul pregătirii studenților de la specializarea asistenți medicali și moașe, ca parte integrantă din echipa medicală, în vederea însușirii tuturor deprinderilor și aptitudinilor necesare îngrijirii bolnavului.

Informații

  • Grad didactic: Asistent
  • Telefon: 0264594266
  • Adresă email:
Accesat de 5447 de ori