Mihu Carmen Mihaela

Şeful Disciplinei Histologie, Membru în Consiliul Departamentului M 01 Ştiinţe Morfologice, Membru în Consiliul Facultăţii de Medicină, Prodecan responsabil cu programele de studiu de 180 şi 240 de credite şi programele de masterat.
Activitatea didactică desfăşurată: studenţii anului II Medicină, studenţii anului I Medicină Dentară şi studenţii anului I AML. Alte activităţi didactice desfăşurate: coordonare lucrări licenţă, tutoriat, elaborare cursuri, coordonator cursuri postuniversitare.
Activitatea ştiinţifică şi de cercetare: director sau membru în proiecte câştigate prin competiţie la nivel naţional,. Mentor pentru granturi de cercetare interne. Expert pe termen scurt în proiectul care a vizat, dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România Preocupare permanentă pentru valorificarea rezultatelor cercetării, prin publicare de articole ştiinţifice şi comunicări la manifestări ştiinţifice. Elaborare monografii.
Activitatea profesională: medic primar Radiologie şi Imagistică medicală, atestat de studii complementare în Ecografia generală. Activitate clinică integrată în Laboratorul de Radiologie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj.

Informații

  • Grad didactic: Profesor
  • Telefon: 0374834404
  • Adresă email:
Accesat de 8007 de ori