Junie Lia Monica

Medic primar Medicină de Laborator; Doctor în Ştiinţe Medicale
Șef Disciplină Microbiologie, Coordonator rezidenţiat Medicină de Laborator, Conducator doctorat în Medicină; Membru în colectivul de conducere al unor Societăți Naționale și Europene (ESC, ESGP/ESCMID); Membru în colective de redacție/rewier a unor reviste naționale și internaționale; Diploma de Onoare acordată de Societatea Națională de Parazitologie, pentru promovarea parazitologiei în țară/străinătate; misiuni de predare, colaborari Tempus/Erasmus cu Universități din Comunitatea Europeană; Visiting Professor al Universității Aristotel, Thessaloniki, Grecia. Cursuri universitare/postuniversitare susținute la studenții Facultății de Medicină an II, III, medici rezidenți, specialiști Medicină Laborator. Manuale, cărți(15) publicate; articole publicate în reviste ISI, B+; Director de Proiect/Responsabil UMF Cluj-Napoca (6); Evaluator al Comisiei europene pentru programe/proiecte de cercetare. Organizator (18), Keynote/Invited Speaker/Moderator la Manifestări Ştiințifice Internaționale (18) și Naționale (9).

Informații

  • Grad didactic: Profesor
  • Telefon personal: 0744542302
  • Adresă email:
Accesat de 7509 de ori